Odvolávanie riaditeľov v zdravotníctve naprieč celým Slovenskom

Dalito.sk/(vpravo) minister zdravotníctva SR Marej krajčí (OĽANO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO)/foto: ÚV SR
DALITO -

Dalito.sk zverejňuje tlačovú správu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího (OĽANO) v plnom znení, ako reakciu na okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Ladislava Kuželu.

Transparentnosť, nulová tolerancia voči korupcii, prístup k informáciám, rozhodovanie na základe kvalitných dát, efektívne vynakladanie zdrojov či inklúzia laickej a odbornej verejnosti. Základné body z programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktoré sú pri rozhodovaniach rezortu opornými piliermi.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí sa postupne oboznamuje s prácou manažmantu jednotlivých podriadených organizácii, ako aj s ich hospodárskymi výsledkami.Na uvoľnené pozície, po dôkladnom zvážení, dočasne menuje manažérov, ktorí budú reprezentovať pri riadení štátnych inštitúcii profesionálov s nulovou toleranciou ku korupcii.

„Som si vedomý dôvery, ktorú nám zverili občania vo voľbách, očistiť zdravotníctvo od korupcie a klientelizmu. Mojou snahou je preto zvýšiť efektivitu riadenia a nastaviť optimálne procesy tak, aby pacienti získali za disponibilné zdroje v zdravotníctve čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

„Vyzývam zároveň čestných a profesionálne zdatných ľudí, aby sa zapojili do výberových konaní, ktoré sa budú na jednotlivé uvoľnené miesta realizovať. Každý má šancu uspieť,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva M. Krajčí.

Personálne zmeny od nástupu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nastali doteraz v podriadených organizáciách MZ SR vo vedúcich pozíciách v nižšie uvedených organizáciách. Nový manažment je poverený riadením daných inštitúcii do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Národný ústav detských chorôb v Bratislave

 • Ing. Peter Magát – vymenovaný dňom 29. mája 2020 do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania,
 • MUDr. Jana Kosnáčová – vymenovaná dňom 29. mája 2020 do funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Záchranná zdravotná služba Bratislava

 • Ing. Dušan Michalko – vymenovaný dňom 29. mája 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Záchranná služba Košice

 • Ing. Bystrík Mucha – vymenovaný dňom 29. mája 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

UNLP Košice

 • Ing. Vladimír Grešš – vymenovaný dňom 15. mája 2020 do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania,
 • MUDr. Martin Paulo – vymenovaný dňom 15. mája 2020 do funkcie člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania,
 • MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH – vymenovaný dňom 15. mája 2020 do funkcie člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Fakultná nemocnica Nitra

 • MUDr. Milan Dubaj, PhD. – vymenovaný dňom 8. apríla 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Fakultná nemocnica Nové Zámky

 • MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. – vymenovaný dňom 22. apríla 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

 • MUDr. Henrich Grác – vymenovaný dňom 16. apríla 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

 • Ing. Michal Weinciller – vymenovaný dňom 15. apríla 2020 do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobru určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania.

Nemocnica Poprad, a.s.

 • MUDr. Ladislav Slobodník bol do funkcie predsedu predstavenstva menovaný 4.4. Na danú pozíciu už prebehlo oficiálne výberové konanie.  Za člena predstavenstva bol vymenovaný MUDr. Peter Obrimčák od 5.3. 2020.

štátny podnik SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.

 • Na základe výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2020, bola vymenovaná do funkcie riaditeľa štátneho podniku s účinnosťou od 26. mája 2020 Ing. Janka Olejová.

NCZI

 • poverený riadením NZCI je od 28.5. 2020 Ing. Peter Bielik, ktorý v minulosti už v danej spoločnosti pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa a tiež na pozícii riaditeľa Úseku správy zdravotníckych dát.

VšZP

 • minister zdravotníctva SR Marek Krajčí vymenoval 7.5. do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP Ing. Richarda Strapka, do pozície podpredsedníčky predstavenstva a členky predstavenstva MUDr. Beatu Havelkovú, MPH a do funkcie člena predstavenstva Ing. Ľubomíra Kováčika. Vedenie poisťovne je menované do pozícii na dobu 5 rokov.