Omikron, karanténa, PN: eformulár ako ŽIADOSŤ o nemocenské pri karanténe/izolácii

Dalito.sk/ilustračné foto: KSK
DALITO -

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a ošetrujúci lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, informujú o svojej práceneschopnosti v prvom rade svojho zamestnávateľa. Ten im bude vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní práceneschopnosti. Teda aj v prípade, ak v súvislosti s vlnou omikron zamestnanec absolvuje len skrátenú 5-dňovú karanténu.

Zamestnanci o dávku nemocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu (SP) prostredníctvom elektronického formulára až v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní. Ako presne postupovať spresnila pre Dalito.sk priamo SP.

Výnimky

Jedinou výnimkou sú zamestnanci, ktorí si uplatňujú nárok na nemocenské po skončení pracovného pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo zamestnanci, ktorým pracovnoprávny vzťah skončil počas prvých 10 dní práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej poisťovni podávajú žiadosť o dávku nemocenské hneď.

“V prípade zamestnancov nárok na dávku nemocenské zo Sociálnej poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Sociálna poisťovňa preto prosí občanov, aby na túto skutočnosť nezabúdali a nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa preskúmať, aj keď nárok na nemocenské nevznikne, žiadosti zamestnancov, ktorým práceneschopnosť ešte netrvá viac ako 10 dní, môžu procesy posudzovania nároku na dávku predlžovať. Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a jeho dočasná pracovná neschopnosť nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna poisťovňa musí zamietnuť nárok na nemocenské vydaním rozhodnutia,” spresnila Zuzana  Dvoráková z tlačového oddelenia SP.

Táto činnosť oberá zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu venovať skoršej výplate ostatných nemocenských dávok.

SZČO

Samostatne zárobkovo činné osobydobrovoľne poistené osoby na rozdiel od zamestnancov žiadajú Sociálnu poisťovňu o pandemickú dávku nemocenské prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára hneď od prvého dňa práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie.

Podrobnejšie informácií o tom, ako žiadať o dávku počas koronakrízy a formulár žiadosti, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Sociálna poisťovňa – Ako požiadať o jednotlivé dávky bez návštevy pobočky počas koronakrízy (socpoist.sk)

ŽIADOSŤ O NEMOCENSKÉ PRI KARANTÉNE/IZOLÁCII

(Ak vás tento článok pomohol, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)