Online marketing: Ako ho využiť na maximum

Dalito.sk/ilustračné foto: Foto TASR - LeRoy N. Sanchez, Los Alamos National Laboratory
DALITO -

E-commerce sa spája v nákupom a predajom produktov a služieb cez internet. Úspech mnohých značiek závisí od spôsobu prezentácie vo virtuálnom priestore. Správne zvolená stratégia tak dokáže podstatne podporiť podnikanie a ušetriť peniaze.

Ako správne využívať online marketing

Online, digitálny, internetový či web marketing pomenúvajú rovnaký fenomén, ktorým je využitie virtuálneho priestoru pre propagáciu.

Treba si však dať pozor na to, že digitálny a online marketing nie sú to isté. Síce vzájomne podporujú svoje aktivity, ale internetový marketing je len podkategóriou toho digitálneho.

Pre lepšie porozumenie budeme ďalej používať pomenovanie online marketing. V tomto prípade však ide o zovšeobecnený pojem, pretože zahŕňa každú marketingovú komunikáciu v digitálnych médiách. Okrem aktivít prostredníctvom internetu sem patria aj kanály pôsobiace offline, ako napríklad televízia a rozhlas.

V súčasnosti však dochádza ku konvergencii v každej mediálnej sfére. Online komunikácia uľahčuje prepojenie medzi značkou a recipientom. Vďaka pribúdajúcim technickým novinkám sa inovujú a rozširujú aj možnosti self-promotion firiem a jednotlivcov.

I keď ide o celonárodne rozvinutú formu komunikácie, pred pár rokmi prakticky neexistoval. Internet a s ním aj nové možnosti si začali budovať popularitu na Slovensku až od roku 2004. Kedy dal priestor silnej komercionalicácii a utlačil do úzadia tradičné formy prepájania publika.

Prvé reklamné správy sa začali posielať emailom alebo vysielať v propagačných blokoch v televízii. V tom čase si to však mohli dovoliť len veľkí hráči na trhu. Dnes, vďaka vyhľadávačom a voľnému prístupu na internet môže marketingový tok ovládnuť prakticky ktokoľvek.

Základný koncept

Neexistuje univerzálny model pre každého ako uspieť pri propagácii prostredníctvom internetu. Situácia na trhu sa mení spolu s vonkajšími vplyvmi a novými výdobytkami techniky. Napriek tomu existujú osvedčené nástroje ako pomôcť svojmu podnikaniu.

Ešte pred stanovením nástrojov si musí každý podnikateľ zvoliť vhodnú marketingovú stratégiu. Jednotlivé koncepty možno následne rôzne kombinovať a rozširovať svoju pôsobnosť na trhu.

Základné otázky pre stratégie online marketingu sú:

KTO je cieľovou skupinou?

PREČO oslovujem práve ich?

AKÉ sú potreby a záujmy zákazníka?

V AKEJ PODOBE a formáte budem/e získavať informácie?

O piatich základných nástrojoch online marketingu sa dočítate na Pracuj.sk.