Kultúra

Opustené budovy sa zmenia na nepoznanie, inšpirovali sa u susedov

Zážitkové vedecké centrum aj divadelná sála. Opustené budovy na Kačici plánuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zmeniť. Kraj predstavil zámer nového využitia opusteného areálu a budov bývalého SOU stavebného na Kačici v Banskej Bystrici. Vznikne tu populárno-vedecké centrum zamerané na vesmír a prírodné vedy, nový priestor pre kultúru s divadelnou sálou. Projekt má byť samofinancovateľný.

Takmer desať rokov opustené budovy a areál bývalej strednej školy na Komenského ulici v Banskej Bystrici dostanú nové využitie, ku ktorému sa bude môcť vyjadriť aj verejnosť. Začala sa tak diskusiu o tom, ako by priestor na Kačici mohol v horizonte štyroch rokov vyzerať.

Budúce vedecké centrum Dotknite sa vedy/zdroj: BBSK

„Chceme byť ľuďom na Kačici dobrými susedmi a spoločne s nimi vytvoriť projekt, ktorý bude prínosom pre komunitu i celý kraj. Nechceme ísť cestou, že sa budeme nevyužívaných budov zbavovať a odovzdáme ich do rúk developerom. Tak by sme úplne stratili kontrolu nad verejným priestorom a nikdy mu nedokázali dať aj verejnoprospešnú funkciu,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.


Staré za nové

Túto myšlienku podporili v decembri minulého roka svojim hlasovaním aj krajskí poslanci, keď odsúhlasili vznik spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK. Jej primárnym účelom je nachádzať nové využitie budovám, ktoré sú v majetku kraja, ale prestali plniť svoju pôvodnú funkciu.

Dnes na Kačici/foto: BBSK

V prípade bývalého SOU stavebného na Kačici by sa sem mal vrátiť život v podobe moderného a interaktívneho populárno-vedeckého centra zameraného na vesmír a prírodné vedy, novej divadelnej sály a priestorov pre rozvoj Bábkového divadla na Rázcestí, kancelárií, obchodov a služieb.

Vyjadrite sa

„Úpravami tiež prejde samotný areál, v ktorom pribudne zeleň, parkové a hracie prvky a ďalšie komponenty, pri ktorých budeme zohľadňovať želania obyvateľov samotnej lokality. Tých sa v dotazníku pýtame aj na to, aké prevádzky a služby im tu chýbajú a odpovede budeme zohľadňovať pri výbere budúcich nájomcov komerčných priestorov,“ doplnil Ondrej Lunter.

Multifunkčná sála/zdroj: BBSK

Dotazník pripomienok môžu záujemcovia vyplniť do konca júla online TU.


Dotknite sa vedy

„Banská Bystrica disponuje len pozorovateľňou na Vartovke a vlastné priestory pre popularizáciu vedy nemá. Preto sme takýto projekt uvítali a boli by sme radi, aby vedecké centrum bolo ozdobou projektu na Kačici. Vo všeobecnosti prevláda názor, že veda je komplikovaná na štúdium a ľudia majú pred ňou rešpekt. Hlavnou úlohou zážitkového vedeckého centra by mala byť popularizácia astronómie, prírodných a technických vied, ľudia by mali stratiť bariéry a dotknúť sa vedy zábavným, interaktívnym a hravým spôsobom,“ povedal Stanislav Kaniansky, vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici.

Budúce vedecké centrum Dotknite sa vedy/zdroj: BBSK

Inšpirácie čerpali z vedeckých centier a parkov nielen v Európe, ale aj inde vo svete, súčasťou expozície by mala byť napríklad aj virtuálna realita či prepojenie s oblohou v exteriérovej časti projektu.

V Čechách je v každom krajskom meste vybudované veľké vedecké centrum alebo park, u nás sa nachádzajú len v Bratislave a v Košiciach a banskobystrické centrum by tak bolo len tretím na Slovensku,“ doplnil Stanislav Kaniansky s tým, že zaberať by malo plochu 800 metrov štvorcových a určené je pre všetky vekové kategórie – od detí z materských škôl až po dospelých.

Ľudia by v expozícii mali vedieť stráviť približne hodinu, odhadovaná vstupná investícia do samotného vybavenia je viac ako milión eur a peniaze by bolo možné získať napríklad aj z eurofondov.

Budúce vedecké centrum Dotknite sa vedy/zdroj: BBSK

Multifunkčná sála

S investíciou približne 600-tisíc eur počíta projekt pri vybavení divadla a multifunkčnej divadelnej sály. Z priestorov vily Dominika na Skuteckého ulici by sa sem presťahovalo populárne Bábkové divadlo na Rázcestí, čím by kraj vyriešil jeho dlhotrvajúce priestorové problémy.


„Momentálne priestory neumožňujú ďalší rozvoj divadla, čo je škoda. Návštevnosť priamo na domácej scéne je vysoká a bola by vyššia, ak by malo divadlo adekvátne priestory, ktoré by boli dôstojné pre návštevníkov i hercov. Rovnako by tu vznikol priestor pre rozšírenie etablovaného festivalu s medzinárodnou účasťou Bábkarská Bystrica,“ povedal Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK.

Multifunkčná sála/zdroj: BBSK

Multifunkčná sála by nielen zdvojnásobila priestor pre návštevníkov bábkového divadla, ale tiež by umožnila konanie konferencií či rokovaní zastupiteľstiev BBSK, pre ktoré si kraj momentálne priestory musí prenajímať.

Samofinancovateľný model „Hniezda“

Prvotnú štúdiu, s ktorou Banskobystrický samosprávny kraj vstupuje do verejnej diskusie o budúcnosti Kačice, vypracovala spoločnosť CBRE. Tá začala pracovať s konceptom hniezda, ktoré by malo ľudí spájať a vytvárať im priestor pre komunitný život.

„Hniezdo by malo v sebe kumulovať tri základné funkcionality – verejnoprospešnosť v podobe kultúry a edukácie, komerčné priestory, ktoré by mali generovať zisk z prenájmov a priestory pre verejný sektor a drobné služby. Tie budú vo vzájomných pomeroch tak, aby bol projekt dlhodobo udržateľný, ekologický a samofinancovateľný,“ povedal Tomáš Pecek zo CBRE.

Prvotný návrh počíta s divadelnou sálou v tvare asteroidu, ktorá by bola aj vizuálnym prepojením vedy a kultúry, so zelenými strechami či vodnými prvkami. K samotnému vizuálu má však stále priestor vyjadriť sa laická i odborná verejnosť.

Dnes na Kačici/foto: BBSK

„Je pre nás dôležité, aby sme našli riešenie, ktoré by malo pridanú hodnotu pre všetky skupiny obyvateľov kraja a ktoré by zároveň nezaťažilo rozpočet BBSK. Financovanie je nastavené z úverových zdrojov a projekt je prepočítaný tak, že splátky i prevádzku vykryjú komerčné príjmy z prenájmov. Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sa dokážeme pustiť aj do väčších projektov, ktoré by boli len z rozpočtu kraja nerealizovateľné. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o celkovej sume približne 6,5 milióna eur,“ uzavrel Ondrej Lunter.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *