Zdravie

OSÝPKY: Situácia je vážna. Zasadol krízový štáb

V súvislosti s epidemickým výskytom prenosného ochorenia osýpok a podozrením na ďalšie šírenie tohto prenosného ochorenia zasadal dňa 11. 7. 2018 krízový štáb v Michalovciach. Dalito.sk o výsledkoch informovala Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rokovanie krízového štábu zvolala prednostka okresného úradu v Michalovciach. Rokovanie inicioval hlavný hygienik SR Ján Mikas a regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Michalovciach Janka Stašková.

Stretnutia sa  zúčastnili aj epidemiológovia RÚVZ so sídlom v Prešove a Košiciach, zástupcovia nemocnice a zástupcovia krízového riadenia Okresného úradu Michalovce s cieľom pripraviť ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia epidémie osýpok v SR.


Informácie z krízového štábu:

·         zrušiť kultúrno-spoločenské akcie v meste Michalovce a v obciach s ohniskom nákazy

·         dokončiť očkovanie osôb na Mlynskej ulici v Michalovciach a vydať rozhodnutie na očkovanie osôb na ďalších vytipovaných uliciach v Michalovciach a vo  Veľkých Kapušanoch.

Na Mlynskej ulici bolo doposiaľ zaočkovali z 1 400 až 1 100 osôb

·         je potrebné vytipovať ďalšie lokality v okrese Michalovce a zaočkovať osoby v týchto lokalitách jednou dávkou MMR vakcíny

·         zabezpečenie monitorovacej činnosti vo vybraných lokalitách políciou a asistencie lekárom, ktorí budú očkovať


V epidémii v okrese Michalovce a Sobrance je od 7. 5. 2018 k 10. 7. 2018  evidovaných 163 prípadov osýpok (85 laboratórne potvrdených a 78 pravdepodobných).

V okrese Michalovce je zaznamenaných 155 ochorení (35 v  obci Drahňov, 89 v meste Michalovce,  5 v obci Trhovište, 5 v obci Zemplínska Široká, 9 v obci  Veľké Kapušany, 3 v obci Kapušianske Kľačany a po jednom ochorení v obciach  Falkušovce, Maťovské Vojkovce, Vysoká nad Uhom, Ložín, Iňačovce, , Pavlovce nad Uhom, Kusín,  Pozdišovce, Senné a v meste Strážske, a v meste Košice).

V okrese  Sobrance boli evidované 6 ochorení v obciach Baškovce – 1, Bežovce – 3, Úbrež – 1 a Husák – 1.  Hospitalizovaných bolo 130 chorých. Z celkového počtu ochorení sú štyri importované  z Veľkej Británie a 9 profesionálnych (3 u zdravotných sestier a 1 lekárka infektologického oddelenia NsP Michalovce, 1 zdravotná sestra pediatrického oddelenia NsP Michalovce a vedúca rádiologická technička, zdravotný asistent OMIS NsP Michalovce a  lekár RDG  oddelenia NsP Michalovce, 1 zdravotná sestra urologického oddelenia NsP Michalovce).

Všetky ochorenia boli v epidemiologickej súvislosti.

Ochorenia sú vo vekových skupinách: 0 roční – 12, 1-4 – 25, 5-9 – 37, 10-14 – 23, 15-19 – 36, 20-24 – 9,  25-34 – 9, 35 – 44 – 9, 45-54 – 3.

K 10.7.2018 bolo zaočkovaných  1906 osôb: Prijaté protiepidemických opatreniach od začiatku mája do júla 2018.  

·         1015 osôb, z toho 728 detí  (na základe verejnej vyhlášky zo dňa 20.6.2018 vydanej RÚVZ Michalovce pre všetky fyzické osoby od dovŕšeného 9 mesiaca veku s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach),


·         657 zamestnancov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

·         234 osôb v rámci výkonu LD

Otázky a odpovede o osýpkach – čo sú to osýpky, ako sa šíria, prevencia… 

 

Štatistika vývoja osýpok v SR podľa rokov:

1997 – 620 //1998 – 546//1999 – 0//2000 – 0//2001 – 0//2002 – 0//2003 – 19//2004 – 2

2005 – 0//2006 – 0//2007 – 0//2008 – 0//2009 – 0//2010 – 0//2011 – 2//2012 – 1//2013 – 0

2014 – 0//2015 – 0//2016 – 0//2017 – 6


V SR je k 10. 7. 2018  zaznamenaných 172 suspektných ochorení. U troch ochorení bola diagnóza osýpok vylúčená.

Z celkového počtu ochorení bolo  88  laboratórne potvrdených.  Ochorenia potvrdené a pravdepodobné sú vo vekových skupinách: 0 roční – 12, 1- 4 – 26, 5-9 – 37, 10-14 – 24 15-19 – 36, 20-24 – 10, 25-34 – 9, 35 – 44 – 11, 45-54 – 5, 55 – 64 – 2.

Epidemiológovia prijali v súvislosti s osýpkami na dolnom Zemplíne včera  viacero opatrení, ochorenie sa však šíri ďalej. Od začiatku mája tohto roka do 4. júla tam evidujú 111 prípadov osýpok, z toho 68 je laboratórne potvrdených. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Pre epidemický výskyt prenosného ochorenia osýpok a podozrením na ďalšie šírenie tohto prenosného ochorenia bude zasadať dňa 11. 7. 2018 krízový štáb v Michalovciach.

Rokovanie krízového štábu zvoláva prednostka okresného úradu v Michalovciach. Rokovanie inicioval hlavný hygienik SR a regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

Stretnutia sa zúčastnia aj epidemiológovia RÚVZ so sídlom v Prešove a Košiciach, zástupcovia nemocnice a zástupcovia krízového riadenia Okresného úradu Michalovce s cieľom pripraviť ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia epidémie osýpok v SR.

V okrese Michalovce a Sobrance je od 7. 5. 2018 k 9. 7. 2018 evidovaných 161 prípadov osýpok (68 laboratórne potvrdených a 93 pravdepodobných), osýpky sa začali šíriť prostredníctvom troch Slovákov, ktorí pricestovali z Veľkej Británie.

Ostatné prípady sú v epidemiologickej súvislosti. V susednom okrese Sobrance evidujú šesť ochorení. „Pri všetkých prípadoch boli zaznamenané klinické príznaky, z nich u ôsmich chorých detí bolo ochorenie komplikované zápalom pľúc,“ podotkla Račková.

Ochorenie evidovali podľa jej ďalších slov u neočkovaných, čiastočne očkovaných, ale aj u osôb, ktoré majú v zdravotnej dokumentácii zaznamenané očkovanie dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam. „Túto skutočnosť si v súčasnosti overujeme na základe ďalších laboratórnych vyšetrení,“ doplnila.

V súvislosti s narastajúcim počtom ochorení v Michalovciach, konkrétne na Mlynskej ulici, vydal 20. júna tamojší Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadenie mimoriadneho očkovania proti osýpkam, ktoré sa týka približne 1400 obyvateľov tejto ulice.

Úrad pri vykonávaní protiepidemických opatrení spolupracuje okrem iných s miestnou samosprávou, mestskou políciou i asistentmi osvety zdravia. „V ich vykonávaní sa naďalej intenzívne pokračuje,“ uvádza sa na stránke ÚVZ SR.

Ako TASR informoval Tomáš Kráľ, hovorca Siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj tá v Michalovciach, aktuálne je tam hospitalizovaných 34 pacientov. „Cez víkend bolo prijatých 15,“ spomenul.

Vzhľadom na nárast počtu týchto pacientov a obmedzenú kapacitu infektologického oddelenia nemocnica koncom júna dočasne reprofilizovala niektoré lôžka. V prípade ďalšieho nárastu pacientov nad kapacitné možnosti nemocnice by mali byť na ich príjem pripravené aj tie v Košiciach či Prešove.

„Nemocnica v Michalovciach ponúka verejnosti očkovanie proti osýpkam v novej ambulancii cestovnej medicíny,“ upozornil hovorca s tým, že v celom areáli platí naďalej prísny zákaz návštev.

ilustračné foto: pixabay.com – Jaytaix

Osýpky sa začali šíriť v Drahňove

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája v obci Drahňov prostredníctvom troch chorých občanov Slovenskej republiky, ktorí pricestovali z Veľkej Británie. Išlo o importované prípady tohto ochorenia, ostatné prípady osýpok sú v epidemiologickej súvislosti. Šírenie  prípadov osýpok v Košickom kraji i napriek vykonávaným protiepidemickým opatreniam pokračuje.

Možno to pripisovať tomu, že ide o osoby žijúce v problémovej komunite v nízkych hygienických podmienkach bývania, ktoré nie sú dostatočne zodpovedné, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Ďalším problémom je pokles úrovne zaočkovanosti proti osýpkam nielen na úrovni krajov, ale aj na úrovni okresov, resp. obvodov.

ilustračné foto: ÚVZ SR

Šíria sa aj Európou

Epidémia osýpok, aká je v súčasnosti v Košickom kraji, nebola na Slovensku posledných 20 rokov. Toto vysoko nákazlivé infekčné ochorenie však trápi viacero iných európskych krajín, a to v oveľa vyššom počte. Najvyšší výskyt v tomto roku hlási Rumunsko (viac ako 2700 prípadov), Francúzsko (takmer 2200 prípadov), Grécko (takmer 2000 prípadov) či Taliansko (vyše 800 prípadov).

Môže vás zaujať:

Osýpky, naozaj to chcem pochopiť…Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *