Blogy

Otvorený list prezidentovi SZĽH: „Doteraz som sa nedostal k žiadnej analýze ,,hokejového experta.“

Autor: PaedDr. Andrej Výboh, PhD., pedagóg a hokejový tréner, hlavný metodik, diagnostik a analytik SZĽH

Otvorený list prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi

Vec: reakcia na článok ,,Zdeno, Žigo, Džugala a pár ďalších‘…


Vážený pán Kohút,

na základe Vášho článku si dovoľujem formou otvoreného listu vyjadriť svoj názor a poukázať na nasledovné skutočnosti.

V prvom rade sa chcem postaviť na stranu všetkých slušných trénerov, ktorí si vykonávali a vykonávajú svoju prácu v najlepšom vedomí a svedomí. Veľmi ma mrzí, že práca trénerov bola a je neustále dehonestovaná, neustále sa stretávam s názorom, že na Slovensku sa zle trénuje, že máme zlých trénerov a pod.


Doteraz som  sa nedostal k žiadnej analýze ,,hokejového experta‘, v ktorej zložke športovej prípravy došlo k nesprávnym tréningovým metódam, kde v  didaktickej stránke došlo k pochybeniu.

Dovolím sa vrátiť do minulosti, kde SZĽH zamestnával mandátnych trénerov, ktorých navrhoval klub a schvaľoval zväz. Pod  metodickým oddelením pôsobilo v minulosti viac než stovka  mandátnych trénerov po celom Slovensku. Boli to tréneri vysokoškolsky vzdelaní s trénerskou licenciou A,  a A +. Niekoľkoročný projekt mandátnych trénerov, ktorý ste zrušili, bol vyzdvihovaný a dávaný za príklad aj ostatným zväzom. Každý tréner bol hodnotený supervizorom a vulgárnosť, ako uvádzate, bola neprípustná!

Ďalej by som sa chcel venovať problematike školenia trénerov a udeľovania licencií.


V minulosti bola školiteľom pre udelenie trénerskej licencie ,,A a B´´ FTVŠ UK v Bratislave, licencia C bola zasteršovaná regionálnymi zväzmi v Banskej Bystrici a v Košiciach. Školenia zabezpečovali vzdelávacie inštitúcie s akreditovanými školiteľmi, a po absolvovanom štúdiu zväz udeľoval trénerské licencie s platnosťou na dobu určitú.  Tréneri si museli pravidelne obnovovať platnosť licencie, prostredníctvom pravidelných  školení. Metodické oddelenie realizovalo školenia v pravidelných termínoch, kde boli prizývaní slovenskí a zahraniční odborníci na vybranú tému. Na každej pozvánke bol program školenia, prednášajúci s podpisom osoby, ktorá zodpovedá za priebeh školenia. V súčasnosti neviem kto školenia zastrešuje, doteraz nepoznám tézy a okruhy licenčných školení, neviem aké sú kritériá na udelenie licencie, čo by trénerov a odbornú verejnosť určite zaujímalo.

Ďalej si dovolím obrátiť pozornosť na súčasnosť. Z médií som sa dozvedel, že ideme ,,fínskou cestou‘‘, zväz zamestnáva odborníka z Fínska. Avšak doteraz som nedostal jediné metodické a didaktické odporúčanie smerujúce do tréningovej praxe! Dňa 29.1. 2019, v pokročilej časti súťažného obdobia nám bol predstavený lokálny metodik zväzu… Na otázky, či môže poskytnúť informácie a materiál ohľadom didaktiky a metodiky tréningového procesu som však dostal negatívnu odpoveď!

Počas Vášho funkčného obdobia bol zrušený projekt mandátnych trénerov, projekt ,,SR 18´´ a pravdepodobne bude zrušený aj projekt ,,SR 20´´. Aké projekty momentálne SZĽH zastrešuje okrem avizovaného projektu výstavby multifunkčných hál?


Dva roky tomu nazad SZĽH za zatvorenými dverami a s pozvanými odborníkmi urobil stretnutie v Jasnej za účasti médií. Doteraz som sa nedostal k záverom tohto stretnutia, nedostal som sa k žiadnym materiálom s výnimkou podpísaného memoranda o spolupráci, čo pre tréningovú prax nemá žiadnu váhu. Taktiež som sa pokúšal dostať k výsledkom projektu ,,Hráč 21-ho storočia‘. Nakoľko ma tento projekt zaujal ako vysokoškolského pedagóga, avšak ani na písomnú žiadosť som odpoveď nedostal.

Ďalej by som chcel obrátiť pozornosť na štruktúru a personálne obsadenie hokejového zväzu.

Počas pôsobenia predchádzajúceho vedenia mal hokejový zväz 23 zamestnancov, ktorí boli zverejnení v štruktúre na webovej stránke s ich kontaktami.  Momentálne SZĽH zamestnáva 78 ľudí, s anonymnou štruktúrou, obsadením a bez zverejnených pozícií.

V neposlednom rade si dovolím vyjadriť názor, že osoby, ktoré ste menovali v titulke článku, páni Zdeno Cíger a Róbert Pukalovič boli zamestnancami zväzu, s ktorými ste rozviazali pracovný pomer. Preto nie celkom chápem Vašu výzvu, aby menované  osoby  spolupracovali s hokejovým zväzom.

Chcel by som  najmä vyzdvihnúť prácu Zdena Cígera, ktorý sa dlhoročne venuje sociálne slabším deťom a vytvára im podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať a zároveň venovať športu v jeho akadémii. Som presvedčený, že takýto človek a jeho práca by mal byť prioritne zverejňovaná na webovej stránke zväzu! Myslím si, že by bolo vhodné iniciovať schôdzku s menovanými osobami a vymeniť si názory za prítomnosti médií ohľadom ďalšieho smerovania hokeja na Slovensku a taktiež si vypočuť ich názory. Verím, že by to bola zaujímavá debata pre odbornú verejnosť a priaznivcov hokeja taktiež.

Záverom by som Vás chcel požiadať v rámci transparentnosti o nasledovné:

–          Zverejniť štrukturálne a personálne obsadenie zväzu na webovej stránke SZĽH,

–          zverejnenie spoločnosti, ktorá realizuje školenia trénerov,

–          zverejniť podmienky na prijatie a vyradenie absolventov školenia resp. štúdia,

–          zverejnenie aktuálnych projektov SZĽH a ich výsledky.

Ďakujem.

PaedDr. Andrej Výboh, PhD.

Kto je PaedDr. Andrej Výboh, PhD.: 

Vysokoškolský pedagóg vyučujúci na: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, katedra telesnej výchovy a športu, FTVŠ UK v Bratislave, katedra hier, SZĽH: hlavný metodik, diagnostik a analytik v HC Slovan Bratislava, videoanalytik v RTVS. Trénerské pôsobenia: Šéftrenér športových hokejových tried v Banskej Bystrici, tréner mládežníckych celkov v Slovane Bratislava, šéftréner v HK Skalica, tréner extraligového družstva Skalica, tréner 1.ligy v Banskej Bystrici a v Trnave, asistent trénera pri juniorskej reprezentácii Slovenska SR 16, 17, hlavný tréner pri juniorskej reprezentácii Slovenska 16, 17, 18, hlavný tréner univerziádneho družstva 2015 a 2017. Publikácie: Teória a didaktika ľadového hokeja I. – knižná publikácia – spoluautor, Teória a didaktika ľadového hokeja II. – knižná publikácia – spoluautor, Teória a didaktika ľadového hokeja III. – autor, 36 odborných článkov zo špecializácie ľadový hokej v oblasti športovej edukológie a športovej kinantropológie.

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. Ďakujeme.

Môže vás zaujať:

Martin Kohút: „Nehovorím, že v slovenskom hokeji nie je korupcia.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *