Paráda! Prvá foto čiernej diery na svete

DALITO.SK/Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu
DALITO -

Európska komisia dnes predstavuje historicky prvú snímku čiernej diery, ktorú získala vďaka iniciatíve Event Horizon Telescope. Ide o globálnu vedeckú spoluprácu, na ktorej sa zúčastňujú aj vedci s finančnou podporou EÚ. Tento významný objav je vizuálnym dôkazom o výskyte čiernych dier a posúva hranice modernej vedy.

Historicky prvé pozorovanie čiernej diery je výsledkom rozsiahlej medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci programu Event Horizon Telescope (EHT), kde zohrávali kľúčovú úlohu výskumníci financovaní z prostriedkov EÚ. Tento významný vedecký úspech predstavuje prelom v našom chápaní čiernych dier, potvrdzuje predpovede Alberta Einsteina o všeobecnej teórii relativity a otvára nové brány pátraniu v našom vesmíre. Dalito.sk o tom informovala Natália Podkonická z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Prvá úspešne zachytená snímka čiernej diery bola predstavená na šiestich tlačových konferenciách, ktoré prebiehali v rovnakom čase na celom svete.

Komisár Carlos Moedas zodpovedný za výskum, vedu a inovácie povedal: „Veda sa často inšpiruje literatúrou a čierne diery sú už roky predmetom našich snov a zvedavosti. Dnes vďaka prínosu európskych vedcov existencia čiernych dier už nie je len teoretickým konštruktom. Tento úžasný objav dokazuje, že vďaka spolupráci s partnermi na celom svete možno dosiahnuť nemysliteľné a posúvať hranice našich poznatkov.“

Predseda Európskej rady pre výskum (ERC) profesor Jean Pierre Bourguignon dodal:

„Blahoželám vedcom po celej zemeguli, ktorí sa zaslúžili o tento objav a rozšírili naše vedomosti. Mimoriadne si cením, že k tomuto prevratu významne prispeli aj vedci, ktorých financuje Európska rada pre výskum. Ambiciózny prístup EÚ k financovaniu takéhoto prelomového výskumu sa opäť ukázal ako úspešný. Zároveň opodstatňuje cieľ ERC financovať výskum, ktorý síce znamená vysoké riziko, ale prináša aj vysoký zisk.“

EHT významne podporili prostriedky EÚ pridelené prostredníctvom ERC. EÚ konkrétne prispela trom vedcom zodpovedným za projekt a ich tímom zapojeným do výskumu a podporila rozvoj a modernizáciu veľkej teleskopickej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre úspech projektu.

Dnešné výsledky sú ďalším z mnohých úspechov programu EÚ Horizont 2020, z ktorého sa financuje výskum a inovácie, a jeho predchádzajúcich rámcových programov. S ohľadom na tieto úspechy Komisia navrhla program Horizont Európa, ktorý je doteraz najambicióznejším programom EÚ, aby udržala EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií.

SÚVISLOSTI

Čierne diery sú mimoriadne koncentrované kozmické telesá, ktoré obsahujú neuveriteľné množstvá hmoty na malom priestore. Majú extrémny vplyv na svoje okolie: zakrivujú časopriestor a prehrievajú akýkoľvek materiál, ktorý do nich vstúpi. Zachytená snímka odhaľuje čiernu dieru v strede obrovskej galaxie v súhvezdí Panna s názvom Messier 87. Táto čierna diera sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme a jej hmota je 6,5 miliardy ráz väčšia oproti nášmu Slnku.

Aby sa dalo priamo pozorovať bezprostredné okolie tejto čiernej diery, cieľom iniciatívy Event Horizon Telescope bolo zmodernizovať a prepojiť celosvetovú sieť ôsmich rôznych teleskopov. Nachádzajú sa v ťažko prístupných lokalitách vo veľkej nadmorskej výške – od španielskej Sierry Nevady cez sopky na Havaji a v Mexiku či pohoria v Arizone až po čilskú púšť Atacama a Antarktídu. Na tejto významnej medzinárodnej operácii sa zúčastňuje viac ako 200 výskumných pracovníkov z Európy, Ameriky a východnej Ázie.

Európska rada pre výskum poskytuje finančné prostriedky vedcom zapojeným do spolupráce v rámci EHP prostredníctvom týchto projektov v rámci programu EÚ Horizont 2020 a 7. rámcového programu:

Projekt BlackHoleCam s objemom 14 miliónov eur, ktorého cieľom je zachytávať, merať a skúmať čierne diery. Tento šesťročný výskumný projekt realizujú od roku 2014 traja vedúci výskumníci a ich tímy: konkrétne profesor Heino Falcke z Radboudovej univerzity v Nijmegene (ktorý takisto predsedá vedeckému výboru EHT), Michael Kramer z Inštitútu Maxa Plancka pre rádioastronómiu a Luciano Rezzolla z Goetheho univerzity vo Frankfurte.

Projekt RadioNet, v rámci ktorého sa podporuje konzorcium 27 inštitúcií v Európe, Južnej Kórei a Južnej Afrike. Ich cieľom je integrovať infraštruktúry svetovej úrovne v záujme výskumu v oblasti rádioastronómie. Patria sem rádioteleskopy, teleskopické siete, dátové archívy a celosvetová európska sieť pre interferometriu s veľmi dlhou základňou. Projekt koordinuje Inštitút Maxa Plancka pre rádioastronómiu. Za posledných 15 rokov EÚ investovala do RadioNetu 30,3 milióna eur.

Európska rada pre výskum, ktorú EÚ zriadila v roku 2007, je popredným európskym fondom pre excelentný prelomový výskum. Každý rok bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek vyberá a financuje najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov, ktorí môžu realizovať projekty v Európe. ERC ponúka štyri základné grantové schémy: granty pre začínajúce projekty (Starting), konsolidáciu tých existujúcich (Consolidator), pokročilé projekty (Advanced) a napokon synergie (Synergy). Vďaka dodatkovej schéme na overenie koncepcie (Proof of Concept) ERC pomáha príjemcom grantov preklenúť medzery medzi priekopníckym výskumom a počiatočnými fázami jeho komercializácie.