Spektrum

Paráda! Prvá foto čiernej diery na svete

Európska komisia dnes predstavuje historicky prvú snímku čiernej diery, ktorú získala vďaka iniciatíve Event Horizon Telescope. Ide o globálnu vedeckú spoluprácu, na ktorej sa zúčastňujú aj vedci s finančnou podporou EÚ. Tento významný objav je vizuálnym dôkazom o výskyte čiernych dier a posúva hranice modernej vedy.

Historicky prvé pozorovanie čiernej diery je výsledkom rozsiahlej medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci programu Event Horizon Telescope (EHT), kde zohrávali kľúčovú úlohu výskumníci financovaní z prostriedkov EÚ. Tento významný vedecký úspech predstavuje prelom v našom chápaní čiernych dier, potvrdzuje predpovede Alberta Einsteina o všeobecnej teórii relativity a otvára nové brány pátraniu v našom vesmíre. Dalito.sk o tom informovala Natália Podkonická z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu

Prvá úspešne zachytená snímka čiernej diery bola predstavená na šiestich tlačových konferenciách, ktoré prebiehali v rovnakom čase na celom svete.


Komisár Carlos Moedas zodpovedný za výskum, vedu a inovácie povedal: „Veda sa často inšpiruje literatúrou a čierne diery sú už roky predmetom našich snov a zvedavosti. Dnes vďaka prínosu európskych vedcov existencia čiernych dier už nie je len teoretickým konštruktom. Tento úžasný objav dokazuje, že vďaka spolupráci s partnermi na celom svete možno dosiahnuť nemysliteľné a posúvať hranice našich poznatkov.“

Predseda Európskej rady pre výskum (ERC) profesor Jean Pierre Bourguignon dodal:

„Blahoželám vedcom po celej zemeguli, ktorí sa zaslúžili o tento objav a rozšírili naše vedomosti. Mimoriadne si cením, že k tomuto prevratu významne prispeli aj vedci, ktorých financuje Európska rada pre výskum. Ambiciózny prístup EÚ k financovaniu takéhoto prelomového výskumu sa opäť ukázal ako úspešný. Zároveň opodstatňuje cieľ ERC financovať výskum, ktorý síce znamená vysoké riziko, ale prináša aj vysoký zisk.“

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu

EHT významne podporili prostriedky EÚ pridelené prostredníctvom ERC. EÚ konkrétne prispela trom vedcom zodpovedným za projekt a ich tímom zapojeným do výskumu a podporila rozvoj a modernizáciu veľkej teleskopickej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre úspech projektu.

Dnešné výsledky sú ďalším z mnohých úspechov programu EÚ Horizont 2020, z ktorého sa financuje výskum a inovácie, a jeho predchádzajúcich rámcových programov. S ohľadom na tieto úspechy Komisia navrhla program Horizont Európa, ktorý je doteraz najambicióznejším programom EÚ, aby udržala EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií.

SÚVISLOSTI

Čierne diery sú mimoriadne koncentrované kozmické telesá, ktoré obsahujú neuveriteľné množstvá hmoty na malom priestore. Majú extrémny vplyv na svoje okolie: zakrivujú časopriestor a prehrievajú akýkoľvek materiál, ktorý do nich vstúpi. Zachytená snímka odhaľuje čiernu dieru v strede obrovskej galaxie v súhvezdí Panna s názvom Messier 87. Táto čierna diera sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme a jej hmota je 6,5 miliardy ráz väčšia oproti nášmu Slnku.


Aby sa dalo priamo pozorovať bezprostredné okolie tejto čiernej diery, cieľom iniciatívy Event Horizon Telescope bolo zmodernizovať a prepojiť celosvetovú sieť ôsmich rôznych teleskopov. Nachádzajú sa v ťažko prístupných lokalitách vo veľkej nadmorskej výške – od španielskej Sierry Nevady cez sopky na Havaji a v Mexiku či pohoria v Arizone až po čilskú púšť Atacama a Antarktídu. Na tejto významnej medzinárodnej operácii sa zúčastňuje viac ako 200 výskumných pracovníkov z Európy, Ameriky a východnej Ázie.

Európska rada pre výskum poskytuje finančné prostriedky vedcom zapojeným do spolupráce v rámci EHP prostredníctvom týchto projektov v rámci programu EÚ Horizont 2020 a 7. rámcového programu:

Projekt BlackHoleCam s objemom 14 miliónov eur, ktorého cieľom je zachytávať, merať a skúmať čierne diery. Tento šesťročný výskumný projekt realizujú od roku 2014 traja vedúci výskumníci a ich tímy: konkrétne profesor Heino Falcke z Radboudovej univerzity v Nijmegene (ktorý takisto predsedá vedeckému výboru EHT), Michael Kramer z Inštitútu Maxa Plancka pre rádioastronómiu a Luciano Rezzolla z Goetheho univerzity vo Frankfurte.

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu

Projekt RadioNet, v rámci ktorého sa podporuje konzorcium 27 inštitúcií v Európe, Južnej Kórei a Južnej Afrike. Ich cieľom je integrovať infraštruktúry svetovej úrovne v záujme výskumu v oblasti rádioastronómie. Patria sem rádioteleskopy, teleskopické siete, dátové archívy a celosvetová európska sieť pre interferometriu s veľmi dlhou základňou. Projekt koordinuje Inštitút Maxa Plancka pre rádioastronómiu. Za posledných 15 rokov EÚ investovala do RadioNetu 30,3 milióna eur.

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu

Európska rada pre výskum, ktorú EÚ zriadila v roku 2007, je popredným európskym fondom pre excelentný prelomový výskum. Každý rok bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek vyberá a financuje najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov, ktorí môžu realizovať projekty v Európe. ERC ponúka štyri základné grantové schémy: granty pre začínajúce projekty (Starting), konsolidáciu tých existujúcich (Consolidator), pokročilé projekty (Advanced) a napokon synergie (Synergy). Vďaka dodatkovej schéme na overenie koncepcie (Proof of Concept) ERC pomáha príjemcom grantov preklenúť medzery medzi priekopníckym výskumom a počiatočnými fázami jeho komercializácie.

VIDEO

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery/FOTO: audiovisual.ec.europa.eu

Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *