Poradňa

Pasca menom MULTITASKING

Moderná doba nás ohúrila multitaskingom. V počítačovom svete je multitasking spustenie viac ako jedného procesu súčasne na jednom počítači.

Plánovač procesov rozhodne kedy a v akom poradí sa budú procesy spracovávať. Nasleduje prepínanie medzi procesmi. Pokiaľ je prepínanie dostatočne rýchle vzniká ilúzia, že vykonávame viac procesov naraz. Prepínanie medzi vykonávaním procesov zaberá čas. Navyše potrebujeme plánovať, kedy je ktorá úloha dôležitá.

Nadobudli sme presvedčenie, že potrebujeme súbežne spracovávať niekoľko procesov naraz, v mylnej predstave, že náš čas využívame efektívnejšie. Multitasking je však vhodný pre počítače.


Čo my? Človek premýšľa, preskúmava všetky pre a proti, otvára sa novým možnostiam, čo vytvára skutočnú motiváciu pracovať ako počítač, na viacerých úlohách naraz a máme dojem, že aj my ľudia chceme byť multitasking, aj my chceme začať s každým novým nápadom.

Mnohostranne zameraný zamestnanec je veľmi ambiciózny a iniciatívny, jeho slabosťou však je, že nie všetko dotiahne do konca. Hlad po novom poznaní sa v ňom prebúdza mnoho nových nápadov, ktoré by rád realizoval. Obmedzuje ho nedostatok času, nátlak okamžite veci dokončiť. Chýba energia na dokončenie projektov.

Takže musíme určitú časť myslenia venovať na to, kedy je potrebné prepnúť na ktorú úlohu, ktorá jej dôležitejšia.

Frustrovaní nedostatkom času sa často stiahneme do “módu premýšľania”, len preto aby sme sa vyhli konfrontácii.

Multitasking v pracovnom procese sa môže zdať efektívny, ale výskumy naznačujú, že chybovosť sa zvyšuje o 50%. Multitasking je efektívny u počítačov.

Ľuďom proces trvá dlhšie pre prepínanie medzi úlohami, rozhodovaním a vyhodnocovaním.  Neustále prepínanie medzi viacerými témami nás oveľa viac vyčerpáva, dôsledkom čoho je aj menšia pozornosť, ktorú každej činnosti venujeme.


Pre človeka je stále najvýhodnejším riešením roztriedenie vecí a určenie priority. Rozhodnutie, čo je nevyhnutné urobiť dnes.

Dôležité je vedieť prevziať zodpovednosť za svoj vlastný spôsob rozdelenia času a nedovoliť, aby ma prerušovali. Denne dokončiť aspoň jednu vec. Ak prišiel čas konať, konajme. Ak sme nútení k činom, to,  že premýšľame ešte neznamená, že konáme. Ak sme ochotní konať, pustite sa do toho okamžite. Alebo si stanovme kedy začneme a následne aj dodržme harmonogram.

Najefektívnejšie je:

  1. zamerať sa na jednu úlohu
  2. vytvoriť si krátkodobé ciele
  3. pracovné emaily vybavovať len v určitú hodinu
  4. prevziať zodpovednosť a vynaloženou energiou dosiahnuť cieľ

Môže vás zaujať:

Kedy je čas zmeniť prácu? Komentáre (1)

    Vaša reakcia

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *