Päť sestier v Sieni slávy

Dalito.sk/Nemocnica ocenila 41 sestier, päť z nich uviedla do siene slávy/foto: FNsP Žilina
DALITO -

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina odovzdalo pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier už po šiestykrát ocenenia Sestra roka. Poďakovanie a vyznamenanie za výnimočnú prácu udelila nemocnica 41 sestrám v troch kategóriách. Do novovzniknutej Siene slávy sestier žilinskej nemocnice bolo zároveň uvedených prvých päť osobností.

Spomedzi 1900 zdravotníckych i nezdravotníckych zamestnancov FNsP Žilina tvoria sestry a pôrodné asistentky takmer 40 %. Ako uviedol medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik, bez ich nasadenia a pomoci by oddelenia nedokázali poskytovať plnohodnotnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. „V nemocnici máme za sebou mimoriadne náročný rok, ktorý zanechal psychické a fyzické vyčerpanie na každom z nás. Práca sestry je namáhavá aj mimo pandémiu ochorenia COVID-19 a ocenenie by si zaslúžilo omnoho viac z našich kolegýň i kolegov. Aj týmto spôsobom by som preto rád vyzdvihol ich prácu a poďakoval sa za ich ochotu, energiu a ľudskosť, ktorou deň čo deň spoločne pomáhajú tvoriť lepšiu žilinskú nemocnicu,“ uviedol I. Bízik.

Podľa slov vedúcej odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina Gabriely Tvrdej udelila nemocnica 11 sestrám cenu Nováčik roka, 25 žien a jeden muž si odniesli hlavné ocenenie Sestra roka na základe anonymnej voľby zamestnancov ich oddelení a päť sestier bolo vedením nemocnice zaradených do siene slávy. Jedna z ocenených získala súčasne titul Nováčik roka i Sestra roka. „Okrem dvoch štandardných kategórií sme sa rozhodli vytvoriť tiež jedinečnú kategóriu pre sestričky pracujúce v našej nemocnici desiatky rokov. Napriek tomu, že sú už v dôchodkovom veku a mohli by odpočívať, neodišli ani počas pandémie, naďalej pomáhajú a sú neoddeliteľnou súčasťou našich oddelení. Tento rok preto sieň slávy otvára päť výnimočných žien, ktoré venovali žilinskej nemocnici 45 až 47 z ich pracovných rokov,“ priblížila G. Tvrdá s tým, že do budúcnosti plánuje vedenie vytvoriť aj reálnu sieň v priestoroch FNsP Žilina, kde budú postupne zverejnené jednotlivé osobnosti s týmto ocenením.

Žilinská nemocnica úprimne ďakuje všetkým partnerom a sponzorom, ktorí finančne alebo vecne pomohli zrealizovať tohtoročné podujatie Sestra roka – Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna Komora sestier a pôrodných asistentiek Žilina, Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri FNsP Žilina, Village resort Hanuliak, Penzión Kunerad, Bowling Academy, Darina Šošková, Jankine sviečky, Kvetinky u Tinky.

SESTRA ROKA 2020

v rámci anonymného hlasovania zamestnancov oddelení – za obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, láskavý a profesionálny prístup k pacientom i kolegom

Oľga Baránková                                          neonatológia

Mgr. Marieta Čelková                                 Liečebňa dlhodobo chorých

Alena Ftáčková                                            hematológia

Zuzana Gabrielová                                      pediatria

Miroslava Harvančíková                            gastroenterológia

Jana Hazdová                                               centrálna sterilizácia

Jana Hofericová                                           vakcinačné centrum

Mgr. Janka Hulínová                                  oftalmológia

Andrea Chodelková                                     dermatovenerológia

František Kardoš                                         RDG

Jozefa Koššová                                             neurológia

Miroslava Kramárová                                chirurgia

Oľga Kucharčíková                                     pediatrická ortopédia

Božena Kurejová                                         psychiatria

Mgr. Jana Kyselová                                     gynekológia a pôrodníctvo

Mgr. Naďa Lončíková                                 urológia

Jarmila Muráriková                                    urgentný príjem        

Radka Okálová                                            ortopédia

Mária Ondrejková                                       úrazová chirurgia

Jarmila Piovarčiová                                    anestéziológia a intenzívna medicína

Monika Sapietová                                        vnútorné lekárstvo

Bc. Simona Smetanová                                neurochirurgia

Monika Šamajová                                        otorinolaryngológia

Mgr. Darina Šedová                                    Centrum pre liečbu drogových závislostí

Jozefa Zemanová                                         klinická a radiačná onkológia

Soňa Žáková                                                 pneumológia a ftizeológia

NOVÁČIK ROKA 2020

za kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, aktívne nasadenie a prístup k pacientom i kolegom

Mgr. Alžbeta Berešíková                            neurológia

Bc. Júlia Bugáňová                                      anestéziológia a intenzívna medicína

Bc. Monika Frniaková                                pediatrická ortopédia

Bc. Barbora Gorčáková                              klinická a radiačná onkológia

Bc. Veronika Kosová                                   ortopédia

Bc. Zuzana Krajčoviechová                       neonatológia

Bc. Júlia Kristeková                                    pediatria

Bc. Simona Smetanová                               neurochirurgia

Mgr. Simona Šimíková                               chirurgia

Bc. Dominika Šugárová                              vnútorné lekárstvo

Bc. Dominika Záňová                                  gynekológia a pôrodníctvo

SIEŇ SLÁVY SESTIER FNsP Žilina

za celoživotnú obetavú prácu, profesionálny a láskavý prístup k pacientom i kolegom a výnimočný prínos žilinskej nemocnici

Lýdia Gašpieriková                                     psychiatria

Mária Hreusová                                           klinická a radiačná onkológia

Daniela Kováčiková                                    anestéziológia a intenzívna medicína

Helena Lutišanová                                       gynekológia a pôrodníctvo

Mária Tavačová                                           pediatria

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)