Správy

Po „Žitavskej paprike“ máme svetové už aj „Stupavské zelé“

Tlačová správa: 

Prvé „Stupavské zelé“ s Chráneným označením pôvodu je na svete. Slávnostná výroba prvého „oficiálneho“ „Stupavského zelé“. Len druhý výrobok s touto značkou na Slovensku. Pestovanie kapusty zaznamenáva na Slovensku výrazný až 70-% medziročný nárast. Pri príležitosti každoročných osláv Dní zelá slávnostne vyrobili zástupcovia Mástkeho potravinového spolku spoločne s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou prvé „Stupavské zelé“ nesúce Chránené označenie pôvodu (CHOP). Označenie, ktoré udeľuje Európska komisia znamená, že kvalita a vlastnosti daného výrobku sú výlučne viazané na osobité zemepisný región a všetky etapy výroby sa realizovali vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Po „Žitavskej paprike“ tak ide len o druhú potravinu v tejto kategórii zo Slovenska.

„Je mi cťou byť pri tomto jedinečnom historickom momente. Spotrebitelia majú čoraz viac záujem o kvalitné, čerstvé a lokálne potraviny, ktoré prinášajú rôznorodosť chutí a nie uniformné potraviny s tisíckami nacestovaných kilometrov a množstvom konzervantov. Stupavské zelé je kusom našej slovenskej histórie a týmto označením si získalo unikátnosť v celej Európskej únii. Jedinečnosť, gastronomických špecialít je to, čo priťahuje aj turistov. Za túto pridanú hodnotu a záruku kvality si môže výrobca žiadať aj cenu s vyššou pridanou hodnotou. Udržiavajme si preto naše jedinečné vidiecke tradície a jedálniček našich starých rodičov,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Od získania označenia očakávajú členovia Mástskeho potravinového spolku aj nárast záujmu producentov o pestovanie kapusty a spracovanie Stupavského zelé v regióne. „Získanie „Chráneného označenia pôvodu“ pre Stupavské zelé znamená pre zákazníkov garanciu, že tunajšia odroda kapusty bola spracovaná tradičným postupom bez použitia akýchkoľvek prísad, okrem soli a to všetko v Stupave. Ide o produkt, ktorý spotrebiteľ neochutná, či nekúpi nikde inde na svete. A to je pridaná hodnota najvyššej úrovne,“ vysvetlil Jozef Fabian, predseda spolku.

Ministerka Gabriela Matečná a Jozef Fabian, predseda Mástskeho potravinového spolku pri zbere prvej Krajovej odrody kapusty už pod Chráneným označením pôvodu, máj 217/foto: MPRV SR

 

Južná oblasť Záhoria je charakteristická ľahšími hlinito-piesčitými pôdami s piesočnými nánosmi a je chránená svahmi Malých Karpát. Nízka nadmorská výška, dostatok spodnej vody a špecifická suchá a teplá klíma vyhovujú pestovaniu kapusty a zabezpečujú jej osobitú chuť. Stupavské zelé, kyslá kapusta, je unikátna špecialita, na ktorej výrobu sa používajú neskoré odrody bielej hlávkovej kapusty „krajová“ dopestované vo vymedzenom území a jedlá soľ.

Pestovanie kapusty na Slovensku za posledných 20 rokov klesá, v roku 1996 sa vypestovalo takmer 93 000 ton. Avšak čísla naznačujú odrazenie sa od dna. V roku 2016 dosiahla produkcia kapusty 16 800 ton, čo je medziročný nárast až o 70 %. Produkcia kyslej kapusty zaznamenala úroveň 8 300 ton. Čísla za aktuálny rok bude mať rezort k dispozícií koncom tohto roku.

Ministerka Gabriela Matečná a Jozef Fabian, predseda Mástskeho potravinového spolku pri procese spracovania /foto: MPRV SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pritom podporuje pestovanie kapusty na Slovensku viacerými spôsobmi. Okrem jednotnej platby na plochu ide o viazanú platbu na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sumou 70,48 eur/ha (2016). V roku 2016 bolo takto podporených 7 048 hektárov pestovanej kapusty. Výmera pestovania kapusty musí pritom dosahovať minimálne 0,3 ha. V rámci Programu rozvoja vidieka môže poľnohospodár získať podporu na pestovanie kapusty cez opatrenia 10. Agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou: Integrovaná produkcia v zeleninárstve 416 eur/ha/rok a 11. Prechod na ekologické poľnohospodárstvo 529 eur/ha/rok alebo Udržanie ekologického poľnohospodárstva 529 eur/ha/rok.

Všetky slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny držiace titul chránenej značky nájdete na tomto linku: http://www.mpsr.sk/politikakvality/index.php?go=1

Ministerka Gabriela Matečná a Jozef Fabian, predseda Mástskeho potravinového spolku pri procese spracovania tradičným spôsobom/foto: MPRV SR

Mgr. Vladimír Machalík


Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu |Hovorca |Kancelária ministra MPRV SR

Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republikaKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *