Poradňa

Počas chrípkových prázdnin má rodič právo na ošetrovné aj za zdravé dieťa

Ak sú v škole vyhlásené chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné si rodič môže uplatniť aj na zdravé dieťa. Podmienkou však je uzatvorenie školy alebo predškolského zariadenia na základe rozhodnutia príslušných orgánov (napr. rozhodnutím zriaďovateľa na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo riaditeľa školy z organizačných a prevádzkových dôvodov).

To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie školu alebo škôlku z dôvodu vysokého počtu chorých detí, teda nariadi chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné vznikne.

„Sociálna poisťovňa pripomína, že sa tak však môže stať len do desiateho roku veku dieťaťa. Pri zdravom dieťati je teda nárok na ošetrovné podmienený vekom dieťaťa, pri nároku na ošetrovné z dôvodu choroby dieťaťa vekové obmedzenie nie je,“ uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder.


Lekár – pediater vystaví rovnako ako v prípade choroby Žiadosť o ošetrovné, kde vyznačí, že ide o nariadenie karanténneho opatrenia. Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (už bez nároku na dávku ošetrovné) však môže trvať aj dlhšie.

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na dávku ošetrovné pre rodičov

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné, aby mohli v tento deň zostať s dieťaťom doma a starať sa oň. Ak si takýto nárok budú chcieť uplatniť, Sociálna poisťovňa im ho neprizná. Nárok na ošetrovné počas prázdnin však môže vzniknúť iba v prípade, ak je dieťa choré a rodič to preukáže príslušným lekárskym potvrdením.

Ak rodičia ostanú s dieťaťom v pondelok 3. februára 2020 doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase je škola uzavretá priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva. Nárok na ošetrovné by im okrem choroby dieťaťa vznikol len vtedy, ak by bola škola uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy, resp. iným príslušným orgánom (napr. pre prípad karantény a podobne) a rodič by Sociálnej poisťovni predložil takéto rozhodnutie o zatvorení školy.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *