Počet Slovákov odchádzajúcich do zahraničia prudko vzrástol

Dalito.sk//ilustračné foto: Adam Šakový
DALITO -

Sociálna poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku výrazný nárast žiadostí občanov, ktorí vykonávajú činnosť vo viacerých štátoch EÚ a požiadali o  určenie uplatniteľnej legislatívy (výsledkom je dokument A1 vystavený príslušnou inštitúciou). 

Tento  dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a teda kde má odvádzať poistné. Kým v roku 2018 dostala Sociálna poisťovňa 29 216 takýchto žiadostí, minulý rok  ich bolo až 41 180, čo predstavuje nárast o 11 964 žiadostí.

Tieto údaje potvrdzujú celkový trend rastúcej migrácie pracovnej sily v rámci krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

„ Vzhľadom na rastúci počet žiadostí v tejto oblasti Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že na vybavenie žiadostí má lehotu 60 dní a odporúča im, aby žiadosti podávali v čo možno najväčšom predstihu. Často žiadajú o určenie uplatniteľnej legislatívy iba pár dní pred vycestovaním, dôsledku čoho sa môže stať, že do termínu vycestovania Sociálna poisťovňa nerozhodne, pod ktoré právne predpisy občan spadá a tým pádom nebudú disponovať ani dokumentom A1. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie občana potvrdí, že bola podaná žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy. Sociálna poisťovňa pri určení legislatívy musí individuálne preskúmať viacero právnych okolností postavenia poistenca, vrátane zmluvných vzťahov,” uviedol pre Dalito Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Peter Višváder.

Dokument A1 často vyžadujú zahraničné subjekty už pred nástupom na vykonávanie práce v zahraničí, potrebujú ho aj zdravotné poisťovne a tiež zamestnávatelia, aby vedeli, kde majú za zamestnanca odvádzať poistné na sociálne poistenie – či na Slovensku alebo v danej krajine, v ktorej bude občan zárobkovú činnosť vykonávať.

Dokument A1 je potrebný aj pre to, aby občanovi mohli byť neskôr posúdené nároky na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.