Pomáhate Ukrajine? Po hygienikoch vytiahla paragrafy aj Finančná správa

Dalito.sk/Mariupoľ/Ukrajinskí predstavitelia oznámili, že ruské jednotky sa dostali do krajiny zo severu, východu a juhu. FOTO TASR/AP
DALITO -

Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá. Upozornila hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská. Tovary, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam sa môžu vyvážať iba na základe povolení príslušných orgánov (napr. lieky, výrobky obranného priemyslu a pod.) Odporúčame tiež dodržiavať definíciu humanitárnej pomoci na základe medzinárodného práva (Ženevské dohovory). Od toho sa následne  odvíjajú aj povinnosti voči colným orgánom.

Finančná správa odporúča verejnosti, aby pri poskytovaní humanitárnej pomoci dbali na dodržiavanie medzinárodne stanovených pravidiel vďaka čomu sa môžu vyhnúť problémom na ukrajinskej strane so vstupom takéhoto tovaru deklarovaného ako humanitárna pomoc. Humanitárnu pomoc definujú Ženevské dohovory, podľa ktorých by mala pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného obyvateľstva na okupovanom území. Ide napríklad o šatstvo, potraviny, posteľnú bielizeň, prístrešie či hygienické potreby.

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam, potrebné je však podať colné vyhlásenie. Pripomíname, že to môže mať viaceré formy v závislosti od druhu tovaru. Pri preprave neobchodného tovaru (tovar v osobnej batožine cestujúcich ) je postačujúce podať ústne colné vyhlásenie spolu so zoznamom humanitárneho tovaru.

“Rovnako tak aj pri obchodnom tovare sa môže podať ústne colné vyhlásenie spolu so zoznamom tovaru, ale je potrebné splniť podmienku, aby bola celková hodnota tovaru do 1000 eur alebo čistá hmotnosť do 1000 kilogramov. Ak nebudú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia, alebo tovar bude podliehať zákazom a obmedzeniam, musí byť podané elektronické vývozné colné vyhlásenie a rovnako priložený zoznam tovaru,” vysvetlila hovorkyňa Finančnej správy.

V prípade, že tovar nespĺňa definíciu humanitárnej pomoci, nie je možné ho deklarovať v colnom vyhlásení (ústnom alebo elektronickom) ako tovar pre účely humanitárnej pomoci spolu s jeho uvedením na zozname tovaru, ale musí sa uviesť ako samostatná položka colného vyhlásenia s predložením prislúchajúcich sprievodných dokladov (napr. faktúry, prepravné doklady, povolenia na vývoz, ak sa vyžadujú).

Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie. Finančná správa na tieto podmienky upozorňuje s cieľom, aby sa verejnosť vyhla pri poskytovaní pomoci Ukrajine možným problémom na hranici a posudzovaním humanitárnej pomoci zo strany ukrajinských colných orgánov.

“Zároveň upozorňujeme, že tovar môže podliehať úradným kontrolným opatreniam pri dovoze na Ukrajinu vykonávaných v súlade s ukrajinskou legislatívou. Znamená to, že je kontrolované dodržiavanie legislatívy o potravinách, krmivách atď. Ukrajinské colné orgány kontrolujú tiež prítomnosť medzinárodných osvedčení, veterinárnych osvedčení a rastlinolekárskych osvedčení v origináli vydaných krajinou vývozu,” prízvukuje hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Verejnosť nájde všetky detailné informácie na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke, rovnako je k dispozícii aj colné call centrum finančnej správy na čísle 048/4317222 na voľbe č.5.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)