Správy

Poslali vás za hranice? Na nič nečakajte

Sociálna poisťovňa upozorňuje záujemcov o prácu v Európskej únii, ktorí chcú požiadať  o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania (a platiť tak poistné naďalej podľa slovenskej legislatívy) alebo o určenie uplatniteľnej legislatívy z dôvodu súbežného vykonávania činnosti vo viacerých členských štátoch, aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti.

Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od cudzích pracovníkov,  aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.

„Potvrdenie PD A1 neslúži ako dokument na povolenie vykonávania činnosti zamestnanca či SZČO v členských štátoch EÚ, takéto povolenie v rámci EÚ vôbec nie je potrebné.  Činnosť v inom členskom štáte môžu osoby vykonávať aj bez potvrdenia PD A1, až do jeho vystavenia však spadajú pod systém sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracujú,“ uvádza Peter Višváder, hovorca SP.


Pre veľký počet podaných žiadostí a potreby každú žiadosť podrobne preskúmať, nie je možné vystaviť potvrdenie PD A1 na počkanie.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *