Poradňa

Pôsobíte v zahraničí? Toto musíte predložiť sociálke

Ak poistenec Sociálnej poisťovne, ktorý časť svojho pracovného alebo súkromného života prežil, resp. spojil s niektorou inou členskou krajinou EÚ alebo krajinou, na ktorú sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ, musí pri vybavovaní svojej záležitosti predložiť určité dokumenty zo zahraničia (napr. potvrdenie o narodení dieťaťa, potvrdenie o žití, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a pod.).

„Vystačí si pritom s ich originálnou verziou, úradný preklad nie je potrebný, ak je daný dokument v jednom z úradných jazykov krajiny EÚ, v ktorej ho vystavili, alebo ak je v niektorom inom neúradnom jazyku, ktorý daná krajina uznáva,“ vysvetľuje Peter  Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Takéto zjednodušenie vyplýva z pravidiel EÚ týkajúcich sa úradne osvedčených listín (dokumenty vydané verejným orgánom). Tieto pravidlá verejným orgánom, teda aj Sociálnej poisťovni, stanovujú pokyny, ktorými sa musia riadiť pri vybavovaní vybraných dokumentov vydaných v inej krajine EÚ.


„Podľa nich pri predkladaní dokumentu (originálu alebo jeho overenej kópie), ktorý vydali orgány v jednej krajine EÚ, musia orgány v inej krajine EÚ uznať predložený doklad ako autentický, a to bez tzv. apostily, ktorou sa potvrdzuje jeho pravosť,“ doplnil Višváder.

Typy dokumentov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ, a ďalšie informácie nájdete TU.

Pri novej 365-dňovej diaľničnej známke buďte zodpovední

 

 

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *