Poradňa

Pozor na nové poistné!

SZČO, upravte si termínované príkazy na bankovom účte! Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že do 10. februára 2020 treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v novej výške.

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom je 167,89 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 350,66 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa túto zmenu oznámila živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú). Tým živnostníkom, ktorých sa minimálny a maximálny odvod týka, poslala Sociálna poisťovňa v januári oznámenia o zmene.


„Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Poistné zaplatené vo februári bude úhradou za január. Termín splatnosti pripadol na 10. február z dôvodu, že 8. februárový deň je sobota. V tejto súvislosti je potrebné upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol,“ spresňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Nové vymeriavacie základy majú aj dobrovoľne poistené osoby (DPO). Aktuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia si SZČO i DPO môžu pozrieť na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Tabuľke platenia poistného od 1. januára 2020.

Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemenila tým SZČO, ktorí neplatia z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu a podľa daňového priznania za rok 2019 platia v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom platenia poistného môžu SZČO i DPO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na telefónnych číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *