Práca v NR SR: „Najtalentovanejší sedia vo vláde, tí menej šikovní v parlamente.”

Dalito.sk/foto: NR SR
DALITO -

Tomáš Valášek, nezaradený poslanec NR SR (pôvodne do parlamentu Za ľudí) napísal rozlúčkový list predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. O výbore, ktorému donedávna predsedal, ale hlavne o tom, ako politici pristupujú k parlamentu s dešpektom, a čo s tým urobiť. Otvorený list zverejnil na sociálnej sieti.

“Vážený pán predseda Národnej rady,

dovoľte mi oznámiť Vám touto cestou, že sa vzdávam funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitostí, a že v zmysle právomocí zverených predsedom výborov som 9. marca 2021 poveril vedením Výboru jeho podpredsedníčku Zitu Pleštinskú.

Pán predseda, dovoľte mi tiež pár postrehov k práci Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov. Ponúkam tieto postrehy s nádejou, že posilnia štatút inštitúcie, ktorej predsedáte.

Že je Národná rada nízko na rebríčku dôvery verejnosti je dlhšie známe. Menej sa hovorí o dešpekte, s akým k nej pristupujú samotní polici. Že medzi ministrami či ministerkami je úplne normálne utrúsiť, že tí najtalentovanejší sedia vo vláde, tí menej šikovní v parlamente.

Že mnohí politici vnímajú pôsobenie v parlamente ako „ulievanie“, lebo „ozajstná“ práca sa robí vo vláde. Že kolegovia politici s úprimným zdesením vyjadria nepochopenie nad tým, že si niekto vybral post predsedu európskeho výboru pred vysokým postom v exekutíve. Som si vedomý historických dôvodov pre tento dešpekt; ťažšie sa však vysvetľuje, prečo si ho zo sebou priniesla do funkcie aj nová koalícia. Pocítili ste to nakoniec sám, keď vláda navrhla zákon v ráno jedného dňa, plne očakávajúc jeho schválenie po obede. Ako keby úlohou parlamentu bolo pečiatkovať. Bolo to cítiť aj na práci Výboru pre európske záležitosti. Nebolo zriedkavé, že ministerstvá predložili výboru na schválenie národné stanoviská k európskym témam v deň, kedy rokovanie v Bruseli už skončilo. Ani sa nepozastavili nad absurdnosťou takého postupu.

Pán predseda, ako sa v demokracii konkrétni ľudia postavia k (ne)dodržiavaniu zákonov či ústavy je často dôležitejšie ako samotný text pravidiel. Ak odmietnu ohýbať pravidlá, vedia si vydobyť rešpekt. Ak si svoju prácu vykonávajú kvalitne a poctivo, vedia si rešpekt zaslúžiť, čo je ešte dôležitejšie.

Ako predseda Výboru pre európske záležitosti som sa snažil o oboje: trvať na predložení materiálov včas a osobne, ale hlavne poctivo a fundovane posúdiť ich kvalitu. Aby naši kolegovia vo vláde videli, že Výbor pre európske záležitosti nie je nutným zlom, ale partnerom, ktorý vie zlepšiť národnú pozíciu, vypichnúť nedostatky či upozorniť na protirečenia v postoji rôznych rezortov k tej istej téme. Sú takí vo vláde, čo to vnímali ako spochybnenie ich osoby či práce, čo ma úprimne mrzí. Tí v štátnej správe, ktorí sú si vedomí, že v konečnom dôsledku všetci hájime záujmy Slovenskej republiky, nikto nie je dokonalý, a potrebujeme si navzájom pomáhať, tento prístup ocenili.

Pán predseda, dovoľte mi rozlúčiť sa poďakovaním kolegom vo výbore, bez ktorých by toto kvalitné posúdenie stanovísk SR nebolo možné. A srdečne poďakovať personálu Národnej rady za to, že pomáhajú poslancom zorientovať sa v komplikovaných európskych témach, poctivo strážia parlamentné tradície, ale zároveň ich pomáhajú modernizovať. Napríklad tým, že európsky výbor tento rok vďaka nim ako prvý v histórii NR SR zasadol online.

Prajem Vám veľa trpezlivosti a odhodlania pri navrátení rešpektu Národnej rade, ktorý si táto inštitúcia zaslúži. Bolo mi cťou sa na tejto misii ako predseda výboru podieľať.

Srdečne, Tomáš Valášek”

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)