Práca v zahraničí, ako je to s prekladom formulára PD A1

Dalito.sk/ilustračné foto: STU
DALITO -

Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, i každá vyslaná samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy, musia pred odchodom požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenia formulára PD A1.

Tento doklad potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO je sociálne poistený v Slovenskej republike.

“Tento formulár nemusí SZČO, ani zamestnávateľ dávať prekladať do jazyka krajiny, do ktorej bude pracovník vyslaný. Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú,” vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne  24 mesiacov.

Zároveň poistencov upozorňuje,aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od cudzích pracovníkov, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.