Práce ruských vedcov kontroluje a schvaľuje tajná služba

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Atiistanbul

Už od roku 1993 museli ruskí vedci predkladať tajnej službe na schválenie svoje výsledky a výstupy, vedecké práce a články súvisiace najmä s oblasťou priemyslu.

Neskôr šiel prezident Putin ešte ďalej a presadil zmenu zákona o štátnom tajomstve tak, že pôsobnosť zákona bola rozšírená na všetky oblasti vedy a výskumu súvisiace s novými poznatkami či produktmi. V praxi to znamená, že ruské vysoké školy, univerzity a všetky vedecké pracoviská musia v duchu tohto zákona vyžadovať od svojich vedcov, aby svoje práce predkladali tajnej službe na schválenie.

Závislí od rozhodnutí tajnej služby

Po zmene zákona začali univerzity a vedecké inštitúcie vydávať inštrukcie pre svojich vedeckých pracovníkov. Ako prvá tak učinila najväčšia ruská univerzita. Ústav biológie Lomonosovej univerzity okamžite vydal pre svojich vedeckých pracovníkov inštrukciu, podľa ktorej všetky práce musí pred ich prezentovaním na konferenciách alebo publikovaním v časopisoch schváliť ruská tajná služba.

V prípade záujmu publikovať práce v angličtine (v zahraničí), musia vedci tieto práce najprv preložiť do ruštiny a tak ich predložiť tajnej službe na schválenie.

Politické podriadenie vedcov

V praxi to funguje tak, že pred prípadným zverejnením svojich prác v časopisoch alebo na konferenciách doma i v zahraničí musia vedci požiadať o povolenie Prvé oddelenie Federálnej bezpečnostnej služby. Pracoviská tohto oddelenia tajnej služby fungujú na všetkých ruských univerzitách, vysokých školách a výskumných ústavoch. Je to totálne degradovanie akademickej a vedecko-výskumnej slobody a návrat cenzúry.

Od začiatku je zrejmé, že toto nariadenie je len spôsob, ako si politicky podriadiť vedecké autority a odstaviť kritikov Putinovho režimu. Ak sa totiž niektorý vedecký pracovník vyjadrí kriticky voči Putinovi a jeho politike, tajná služba mu jeho práce nemusí schváliť, čím ho odsunie na vedľajšiu koľaj. Znamená to posun k autocenzúre, demotivovanie akademikov, vedcov a výskumníkov a ich degradovanie na politicky lojálne figúrky vydané napospas Putinovi a ruskej tajnej službe.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)