Prečo je inflácia nebezpečná

Dalito.sk/ilustračné foto: FS SR
DALITO -

Stav národného hospodárstva ovplyvňuje množstvo faktorov. Dôležitým faktorom sú peniaze a ich kúpna sila. Výrazný dopad na aktuálny stav má aj situácia v zahraničí. Ak jeden trhový subjekt začne konať neštandardne, môže to znamenať celospoločenský problém. Samozrejme aj pre Slovensko, presne tak, ako to vidíme aj dnes. Má vôbec inflácia aj nejaké hranice?

TICHÝ NEPRIATEĽ

Inflácia sa podľa najdostupnejších zdrojov vyznačuje ako stav v ekonomike, kedy rastie cenová hladina a znižuje sa kúpna silá peňazí. Laicky povedané, zmenšuje sa množstvo tovarov a služieb, ktoré si môžeme kúpiť za jednotkovú cenu. Financie tak strácajú svoju hodnotu.

Dochádza k zvyšovaniu množstva obeživa na trhu, čím sa zvyšuje celková cenová hladina – príliš veľa peňazí v porovnaní s počtom tovaru. Inflácia tak znižuje hodnotu meny v priebehu času.

O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k celkovému rastu cien, nie len k zdražovaniu jednotlivých tovarov.

Nerastú len ceny tovarov a služieb, ale zvyčajne aj odmeny zamestnancov a náklady. Niekto by sa z väčšieho počtu peňazí v obehu mohol potešiť, ale inflácia takzvanú cenovo-mzdovú špirálu. Zdražovanie vyvolá navýšenie dôchodkov, čo vedie k ešte výraznejšiemu zvyšovaniu. Špirála sa pomyselne stále točí a každým okruhom za sebou zanecháva viac škôd.

Miera inflácie sa meria zvlášť pre každú krajinu a to pomocou cenových indexov. Najdôležitejším je The Consumer Price Index (CPI). Vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov pomocou spotrebného koša. Ten tvoria vybrané skupiny tovarov a služieb.

HRANICE INFLÁCIE

Inflácia na Slovenskú má rastúci charakter už rok a pol. V júli 2022 dosiahla hodnotu 13,2 %. Od ekonomickej kríze v roku 2008 sa ju darilo držať v priemere v rovine 2 %. Čiže sme hovorili o miernej inflácii. Koronakríza a vojnový konflikt na Ukrajine však viedli k zmene na cválajúcu.

Podľa miery intenzity rozlišujeme tri formy inflácie:

Mierna

Typickým znakom je, že ceny tovarov a služieb stúpajú pomaly. Sú relatívne stabilné a ľudia veria v silu peňazí, ukladajú si ich v banke a neboja sa vyšších investícií.

Percentuálne hovoríme o jednociferných číslach, v rámci ktorých optimálne funguje peňažný systém.

Cválajúca

Problém nastáva, ak sa inflácie začne pohybovať v rozmedzí 10 – 999 %. Peniaze rýchlo strácajú doterajšiu hodnotu. Výrazné zmeny sa zaznamenávajú v jednotlivých kvartáloch.

Spoločnosť sa začína obávať, preto hromadia tovary, investujú do cenných kovov alebo vyberajú peniaze z bánk.

Hyperinflácia

Ide o ničivú formu inflácie. Ceny dosahujú maximum a peniaze strácajú význam. Uplatňujú sa tradičné formy obchodu, ktorými sú výmena tovaru za tovar.

Viac aj o tom, ako uchrániť svoje peniaze, aké sú vlastne možnosti, sa dočítate na Pracuj.sk.