Spektrum

Pred 100 rokmi sa narodil zakladateľ transfúznej služby

Transfúznu službu na Slovensku založil lekár Mikuláš Hrubiško 

 

Ilava/Bratislava 30. septembra (TASR) – Lekár Mikuláš Hrubiško bol zakladateľom modernej hematológie a transfúziológie na Slovensku. V nedeľu 1. októbra uplynie 100 rokov od jeho narodenia.

Dlhoročný prednosta Kliniky transfúziológie Fakultnej nemocnice (FN) v Bratislave a zakladateľ Katedry hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) stál 40 rokov na čele transfúznej služby a hematológie na pracovisku, ktoré založil a aj viedol v celoslovenskom meradle.


Mikuláš Hrubiško sa narodil 1. októbra 1917 v Ilave v učiteľskej rodine. Po maturite na Štátnom reálnom gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne študoval na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave. Od roku 1942 pracoval na oddelení Robotníckej sociálnej poisťovne a neskôr na Internej klinike FN v Bratislave pod vedením profesora Ladislava Dérera, ktorý ho od začiatku usmerňoval na hematológiu.

Neskôr, keď prof. Dérer v roku 1945 prevzal vedenie terajšej I. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), odišiel s ním pracovať na túto kliniku ako odborný asistent. Počas tamojšieho pôsobenia získal špecializáciu z vnútorného lekárstva.

V roku 1948 sa Mikuláš Hrubiško stal vedúcim prvej transfúznej stanice v Bratislave a v roku 1950 ho Povereníctvo zdravotníctva poverilo vybudovaním transfúznej služby na Slovensku. Podieľal sa na projekcii, výstavbe a štruktúrovaní nových oddelení hematológie a transfuziológie na Slovensku a na formovaní ich siete a hierarchie.

Vedúcim pracoviskom a metodickým centrom riadiacim celú sieť sa v roku 1958 stala Klinika hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice a Katedra hematológie a transfúziológie terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity. Ako jej prednosta Hrubiško orientoval svoju odbornú, pedagogickú a výskumnú prácu na formovanie nového integrovaného odboru hematológie a transfúziológie. Vychoval desiatky odborníkov s vedeckou a pedagogickou hodnosťou, ako aj ďalších vysokoškolských odborníkov, laboratórnych a ošetrovateľských špecialistov.

Napísal vyše 200 odborných a vedeckých prác publikovaných doma i v zahraničí, približne 30 statí do učebníc a ako prvý autor pripravil 12 učebníc a kompletnú monografiu o krvi. K najvýznamnejším výsledkom jeho vedeckej činnosti patria jeho imunohematologické práce, známe aj vo svetovej literatúre.

Ďalšou oblasťou, kde využil možnosti transfúzneho lekárstva pre klinické potreby, bola transfúzia kostnej drene. Začiatkom 60. rokov minulého storočia vykonal so spolupracovníkmi prvé transfúzie a pokusy o transplantáciu drene na Slovensku.


Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško DrSc. bol uznávanou osobnosťou nielen v rodnej krajine, ale aj v Spojených štátoch amerických (USA) a najmä v Európskej spoločnosti pre hematológiu a transfuziológiu. Prednášal a informoval v okolitých stredoeurópskych štátoch o svojich prioritných imunohematologických výskumoch.

Aj po odchode do dôchodku v roku 1988 sa doktor Hrubiško živo zaujímal o dianie v odbore. Bol členom viacerých lekárskych spoločností a nositeľom niekoľkých vyznamenaní. Nestor modernej hematológie a transfúziológie na Slovensku Mikuláš Hrubiško zomrel 28. júla 2005 v Bratislave vo veku 87 rokov.

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *