Poradňa

Preplatok poistného sa nedá odpočítať

V praxi sa stáva, že samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo dobrovoľne poistená osoba (DPO) zaplatia poistné navyše. Ľahko sa to môže stať najmä v období, kedy mali vylúčenú povinnosť platiť poistné alebo v období prerušeného povinného poistenia u SZČO.

„Dôležité je vedieť, že preplatok si odvádzateľ nemôže odpočítať od nasledujúcej povinnej platby poistného sám a domnievať sa, že si takto „vyrovnal“ úhrady. Poistné sa takto do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného nepresúva. Ak by takto poistenec postupoval, stane sa dlžníkom Sociálnej poisťovne,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak si SZČO alebo DPO chcú korektne vyrovnať preplatok čo najskôr, mali by písomne požiadať o jeho vrátenie príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Lehota na vrátenie poistného je 30 dní a počíta sa odo dňa doručenia žiadosti. Rovnaká lehota platí aj v prípade, že preplatok zistí Sociálna poisťovňa.


Okrem základných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo) je vhodné v žiadosti uviesť aj spôsob vrátenia preplatku – poštovým poukazom alebo priamo uviesť číslo účtu.

Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. Ak by SZČO chcela presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *