Presný postup, ako žiadať o ošetrovné pre koronavírus

DALITO -

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronovírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi. Treba sa dôsledne riadiť uvedenými pokynmi, aby sa žiadatelia vyvarovali doterajších chýb:

1/ Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, konkrétne tu: Kontakty – pobočky.

Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadáte príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke (treba posunúť kurzorom nižšie).

2/ E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách) tu: Kontakty – pobočky.

E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu).

Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku je prístupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus

 Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) |  Žiadosť o ošetrovné (word)

3/ Poštou zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné)príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.

4/ Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.

Informácie poskytol Dalito.sk hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

3 reakcie na Presný postup, ako žiadať o ošetrovné pre koronavírus

  1. Mňa by zaujímalo, čo v prípade keď majú manželia jedno dieťa (nás prípad). Druhý rodič ma požiadať zamestnávateľa o dovolenku? Keď áno, kde zoberiem toľko dovolenky? Toto by mal štát taktiež riešiť… Lebo títo ľudia potom musia do práce a vírus sa bude veselo roznášať po celej krajine.

    1. Dobrý deň, vašu otázku sme zaslali do SP, keď odpovedia, zverejníme ju. Nech Vás všetko zlé obchádza!