Prezidentovi SZĽH: Urobme hrubú čiaru…

Dalito.sk/Martin Kohút, prezident SZĽH pri rozhovore pre Dalito/foto: Dalito.sk
DALITO -

Autor: PaedDr. Andrej Výboh, PhD., pedagóg a hokejový tréner, hlavný metodik, diagnostik a analytik SZĽH

Týmito slovami prezident SZĽH Martin Kohút pred pár dňami vyzýval osobnosti slovenského hokeja k spolupráci. Pravdupovediac pánovi Kohútovi nerozumiem. Nerozumiem, prečo, keď chce urobiť hrubú čiaru, neustále dehonestuje prácu ľudí, ktorí pôsobili za predchádzajúceho vedenia.

Nikto nekomentuje a nezasahuje do chodu SZĽH pod jeho vedením, avšak nedá mi neuviesť pár faktov a čísel, aby si mohla verejnosť urobiť vlastný názor. Poďme k jednotlivým vyhláseniam pána Kohúta.

Martin Kohút: “Najväčší problém bol, že zväz stagnoval a upadal, finančne, ľudsky aj procesne.”

V prvom rade by som chcel vyjadriť názor, že u ľudí za predchádzajúceho vedenia som si vážil ich profesionalitu, všetko malo svoju logiku a štruktúru. V pozícii prezidenta bol človek rešpektovaný IIHF, generálny sekretár ocenený manažér DEL-kou, generálny manažér uznávaný hráč NHL. Ekonomické oddelenie každoročne prechádzalo auditom bez výhrad. Neviem o akom ľudskom úpadku pán prezident hovorí, bolo by to potrebné špecifikovať!

Poďme k financiám, avšak skôr než prejdeme ku konkrétnym číslam, chcem porovnať systém prerozdeľovania financií v minulosti a v súčastnosti. Za predchádzajúceho vedenia boli  finančné dotácie prerozdeľované nasledovne na:

  • Účelovo viazané financie na zabezpečenie športovej prípravy mládeže vo forme priamych dotácií na kluby podľa stanoveného kľúča,
  • financovanie platov mandátnych trénerov,
  • zabezpečenie rozhodcov a činovníkov v súťažných zápasoch,
  • spolufinancovanie projektu SR 18,
  • financovanie medzinárodného kalendára mládežníckych reprezentácií,
  • zabezpečenie výberového procesu a programu SR 15,
  • financovanie špeciálnych brankárskych výcvikových táborov.

V súčastnosti hokejový zväz zaviedol ,,premyslenejší” systém financovania.

V prvom rade chce motivovať kluby prideľovaním financií podľa toho, koľko hráčov ,,dodajú‘‘ nie do štátnej reprezentácie, ale do NHL! Ďalším ,,koncepčným‘‘ krokom súčasného vedenia je zavedenie ,,štartovného‘‘. Každý klub je povinný zaplatiť hokejovému zväzu nemalú sumu za štart družstva v súťaži organizovanej hokejovým zväzom!

Suma, o ktorej hovoríme je 28.000 eur pre klub s plným obsadením všetkých vekových kategórií. Zaujímavý je aj fakt, že z účelovo viazaných štátnych financií sa stávajú financie komerčné, a to vo výške 940.000 eur!!! Ďalšou otázkou je, na čo sú vynakladané tieto financie?

V  roku 2015 bola štátna dotácia 5,1 milóna eur, z toho na kluby išlo 1,3 milióna. V roku 2018 bola štátna dotácia navýšená o 2,2 milióna, čo tvorilo výslednú sumu 7,3 milióna eur, z toho dotáciu na kluby bola poukázaná vo výške 2,6 milióna eur. Tu je ale potrebné odpočítať sumu za štartovné vo výške 0,94 milióna.

Z uvedených čísiel je jasné, že z celkového navýšenia dotácie vo výške 2,2 milióna sa na kluby dostane len 0,39 milióna eur. Otázka znie, kto profituje z tohto navýšenia rozpočtu? Kluby? Myslím že nie, ale na to by mali odpovedať opäť kompetentní.

Martin Kohút: “Vytvorili sme štruktúru inštruktorov, nastavili programy, projekty, prvý raz v histórii začíname stavať vlastný štadión.”

Poďme k novej štruktúre hokejového zväzu, ktorá zastrešuje dvoch pracovníkov v pozícii regionálny koordinátor a inštruktor na každú samosprávnu časť Slovenska.

V tomto prípade sa jedná o 16 ľudí s nástupným platom 1.800 až 1.200 eur. Okrem iného, nenašiel som žiadnu informáciu o priebehu výberového konania a potrebných kritérií pre kandidáta na túto pozíciu.

Ďalšou otázkou je neprehľadná štruktúra a financovanie aparátu. V jeho  zložení si dovolím vyčísliť ich náklady v hrubých rysoch.

Zastávam názor, že odborníkov je nevyhnutné zaplatiť, avšak len v prípade, ak sú prínosom pre slovenský hokej. Poďme k číslam.

Ak zoberieme priemerný plat odborníkov vo výške 1500 eur a vynásobíme počtom 78, dostaneme sa k zaujímavej sume 117 000 eur mesačne, resp. 1 404 000 eur ročne!

Poďme k programom a projektom. Doteraz neviem, aké programy smerujúce k skvalitneniu práce s mládežou má pán Kohút na mysli.

Svoju pozornosť by som obrátil na projekt zavedenia kamier na zimné štadióny vo výške 1,7 milióna eur. Super! Len si neviem vysvetliť, ako to napomôže slovenskému hokeju. Myslím si, že v tejto sume by mohla byť jedna tréningová hala, ktorá by určite splnila svoj účel pre preťažené štadióny.

Čo sa týka projektov,  doteraz so nevidel zadefinované oblasti v nápomoci pre hokejové kluby.

Projekt ,,Deti na hokej’ je produktom bývalého vedenia, pričom dnes tento projekt prezentujú ako jeden z najlepších projektov ako dostať deti na ľadovú plochu.

Obnova projektu ,,SR 18’, ktorý perfektne roky fungoval, bol opäť produktom predchádzajúceho vedenia….

Dnes píšeme v superlatívoch o našich brankároch, ale projekt brankárskych kempov má už 25 ročnú tradíciu a prinášajúcu výsledky uznávané aj zahraničnými odborníkmi.

Čo sa týka projektu výstavby štadiónov, je nesporné, že poteší každý nový  štadión  na Slovensku, ale prečo s diskutabilnými rozmermi ihriska 20×40 metrov?

Štadión určite splní účel na výučbu korčuľovania, ale čo ďalej, keď deti vyrastú kategóriu prípraviek? Kde budú hrať súťažné zápasy? Buď skončia s hokejom, alebo budú dochádzať do najbližšieho hokejového klubu v okolí…, ak bude mať na to rodič čas a financie…. Ak je cieľom projektu odstrániť korčuliarsku negramotnosť, tak je to potom v poriadku. Jedno je však isté, že súčasné vedenie si požičiava sumu na výstavbu tohto štadióna 1 milión eur.

Martin Kohút: “Nehovorím, že v slovenskom hokeji nie je korupcia.”

Toto prehlásenie prezidenta SZĽH ma veľmi zaskočilo. Prečo? Keď použijeme negáciu negácie, základného princípu výrokovej logiky, vyjde nám nasledovné: “Hovorím, že v slovenskom hokeji je korupcia.”

Nemám právne vzdelanie, avšak podľa môjho názoru, kto zakrýva túto skutkovú podstatu, stáva sa jej spolupáchateľom. Kam smeruje toto vyhlásenie? Je to určite potrebné upresniť a hlavne konať!

Martin Kohút: “Rozhodnem sa pred kongresom, či budem robiť ďalej misiu pre slovenský hokej.”

Záverom si dovolím vyjadriť svoj názor. Slovenský hokej nepotrebuje misionárov, potrebuje profesionálov!

PaedDr. Andrej Výboh, PhD., v.r.

Kto je PaedDr. Andrej Výboh, PhD.: 

Vysokoškolský pedagóg vyučujúci na: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, katedra telesnej výchovy a športu, FTVŠ UK v Bratislave, katedra hier, SZĽH: hlavný metodik, diagnostik a analytik v HC Slovan Bratislava, videoanalytik v RTVS. Trénerské pôsobenia: Šéftrenér športových hokejových tried v Banskej Bystrici, tréner mládežníckych celkov v Slovane Bratislava, šéftréner v HK Skalica, tréner extraligového družstva Skalica, tréner 1.ligy v Banskej Bystrici a v Trnave, asistent trénera pri juniorskej reprezentácii Slovenska SR 16, 17, hlavný tréner pri juniorskej reprezentácii Slovenska 16, 17, 18, hlavný tréner univerziádneho družstva 2015 a 2017. Publikácie: Teória a didaktika ľadového hokeja I. – knižná publikácia – spoluautor, Teória a didaktika ľadového hokeja II. – knižná publikácia – spoluautor, Teória a didaktika ľadového hokeja III. – autor, 36 odborných článkov zo špecializácie ľadový hokej v oblasti športovej edukológie a športovej kinantropológie.

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to prosím  na redakcia@dalito.sk. Ďakujeme.