Správy

Prezidentkine jasné NIE 50 dňovému moratóriu

Zuzana Čaputová 6. novembra 2019 podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová:

„Novela zákona, ktorou sa predĺžilo moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov zo štrnástich na päťdesiat dní, nepatrí do nášho právneho poriadku a preto som ju dnes vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie. Za neprípustný považujem spôsob, akým bola prijatá, čas, kedy ju poslanci schválili a predovšetkým jej obsah, ktorý je podľa môjho názoru v rozpore s viacerými článkami ústavy.


Sporné ustanovenie o predĺžení moratória na zverejňovanie volebných prieskumov bolo prijaté iba 124 dní pred dňom konania volieb a v takom krátkom čase pred voľbami sa pravidlá volebnej súťaže meniť nemajú. Považujem ho aj za retroaktívne, keďže do platnosti by vstúpilo už v čase vyhlásenej predvolebnej kampane.

Čo je však najdôležitejšie – ustanovenie predlžujúce moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov obmedzuje právo občanov na informácie, obmedzuje ich právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie, obmedzuje aj právo občanov na rovnaké zaobchádzanie, a to bez toho, aby boli naplnené ústavné podmienky na také zásadné obmedzenie práv. Sporné ustanovenie o predĺžení moratória podľa môjho názoru oslabuje a potláča slobodnú súťaž politických síl. Podrobné právne zdôvodnenie, v čom všetkom považujem sporné ustanovenie za protiústavné, obsahuje návrh, ktorým som požiadala poslancov Národnej rady, aby ustanovenie o predĺženom moratóriu na zverejňovanie volebných prieskumov zo zákona vypustili.

Zároveň chcem oznámiť, že ak Národná rada mojej pripomienke nevyhovie, využijem svoje oprávnenie a podám Ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade sporného ustanovenia s Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ľudských právach. Spojím ho aj s návrhom na pozastavenie účinnosti ustanovenia až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu vo veci samej.

Tvrdenie predkladateľov návrhu, že päťdesiatdňové moratórium potrebujeme, lebo voliči by sa mali rozhodovať podľa volebných programov a nie volebných prieskumov, nepovažujem za dôvodné, lebo zákazom zverejňovania volebných prieskumov sa pozornosť voličov na programy strán a súťaž myšlienok upriamiť nedá. Nie je žiaden dôvod upierať voličom informácie a osobiť si právo rozhodnúť o tom, čo majú brať pri svojom volebnom rozhodovaní do úvahy. Som presvedčená, že voliči aj informácie z predvolebných prieskumov vedia použiť zodpovedne a správne.“

Celé odôvodnenie TU.

33 mimovládok posiela prezidentke otvorenú výzvu


Prezidentka Čaputová o Gorile: „Žiadam všetkých zainteresovaných, aby pre prinavrátenie dôvery verejnosti urobili všetko, čo je v ich silách, a to v najkratšom možnom čase.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *