Poradňa

Pri práci v EÚ treba o potvrdenie žiadať aj vopred

Ak chce živnostník pracovať v niektorej z krajín Európskej únie, môže v oblasti sociálneho poistenia postupovať dvojakým spôsobom. Buď ukončí alebo pozastaví svoje pôsobenie na Slovensku a odhlási sa zo sociálneho poistenia, alebo požiada o tzv. inštitút vyslania na prácu v krajinách EÚ.

Ak si vyberie prvú možnosť, bude sa v oblasti sociálneho zabezpečenia riadiť právnymi predpismi daného štátu EÚ. To znamená, že sa musí prihlásiť a platiť sociálne poistenie v danej krajine.

Ak pred výkonom práce v štáte EÚ nebol na Slovensku povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.


Skutočnosť, že živnostník ide vykonávať činnosť do zahraničia, teda v tomto prípade nie je potrebné poisťovni oznámiť.

Druhou možnosťou je tzv. inštitút vyslania, ktorý možno využiť maximálne na 24 mesiacov práce v krajinách Únie. V tomto prípade sa počas tohto obdobia živnostník naďalej riadi slovenskými právnymi predpismi. Znamená to, že takáto SZČO zostane prihlásená v Sociálnej poisťovni a tu je aj povinná naďalej odvádzať odvody.

Pri využití inštitútu vyslania je dôležité, aby sa SZČO ešte pred cestou do zahraničia včas – poisťovňa odporúča aspoň 45 dní vopred – obrátila na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a požiadala o inštitút vyslania prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ.

Sociálna poisťovňa žiadosť posúdi a následne vystaví tzv. potvrdenie PD A1, čo znamená, že SZČO v krajinách EÚ takto preukáže, že povinnosti v sociálnom zabezpečení si aj počas zárobkovej činnosti v zahraničí plní na Slovensku.

„Upozorňujem však, že inštitút vyslania si nemôže uplatniť každá SZČO. Predpokladom je splnenie podmienok vyslania. Patrí k nim predovšetkým požiadavka, aby SZČO pred pôsobením v zahraničí mala aktívne živnostenské povolenie a reálne vykonávala činnosť najmenej dva mesiace na území Slovenska. Povinné poistenie podmienkou vyslania nie je. Na Slovensku zároveň musia SZČO naďalej zostať prostriedky, ktoré jej umožnia vykonávať činnosť aj po návrate. Poisťovňa nevystavuje potvrdenie PD A1 tým SZČO, ktoré odchádzajú vykonávať svoju činnosť mimo štátov Európskej únie, Švajčiarska a EHP,“ radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Pre milióny Európanov je každodenný život trápením. Veľké Dalito porovnanie Slovenska a ČeskaKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *