Pridajte sa k nim. Aj dnes študujú, cestujú a žijú, pretože vyšli z komfortnej zóny

Dalito.sk/Viktor Babčan, študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a strojov/foto: zdroj: UNIZA
DALITO -

Študenti Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) odkazujú všetkým mladým študentom, aby nečakali a neváhali využiť príležitosť vycestovať na študijný pobyt do zahraničia čo najskôr a čo najviac krát. Program Erasmus +  je oveľa viac než len štúdium v zahraničí a nadväzovanie nových priateľstiev. Je o spoznaní seba samého, v kontexte iných kultúr, stretov sveta aj ľudí, vedomostí a hodnôt národov. S otvorenou mysľou kráčali študenti UNIZA vpred svojej vlastnej budúcnosti, ich vytrvalosť a nadšenie nezmarila ani aktuálna spoločenská situácia ohľadom koronavírusu, uviedla univerzita.

Aké sú motivácie študentov pre štúdium v zahraničí? Nové skúsenosti, sebarozvoj, zvládnutie cudzieho jazyka, osamostatnenie sa, iný pohľad na štúdium, práca v medzinárodných tímoch, referencia v CV, nové známosti? Áno a ešte oveľa viac, rozprávajú študenti so siedmych fakúlt na UNIZA.

Viktor Babčan, študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS), po príchode na UNIZA zistil, že francúzštinu nemôže bezplatne študovať každý deň tak ako predtým, keď bol študentom gymnázia a jazyk trénoval celých osem rokov. Dnes dokáže v tomto jazyku plnohodnotne študovať svoj profesijný obor, posunul svoj titul v leteckej doprave na novú úroveň.

Erasmus grantový program využil na maximum, študoval ENAC Majeure OPS, Toulouse vo Francúzku celé dva roky – 2 semestre v bakalárskom štúdiu a 2 semestre v inžinierskom štúdiu. Skutočnosť, že sa mu podarilo získať grant na vybranej univerzite na tak dlhé obdobie, považuje za mimoriadny úspech.

„Erasmus je skvelá príležitosť, ako si otvoriť obzory nielen vo svojom obore, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov. Je dôležité nechápať ho iba ako možnosť bezplatného užívania si za hranicami, ale snažiť sa získať čo najviac aj z jeho akademickej stránky,“ dodáva na záver.

Mikuláš Kebísek zo Strojníckej fakulty (SjF) zažil Erasmus dvakrát a vždy mal pocit, že ho vytrhol zo zabehnutého  stereotypu. To, čo počas štúdia, ale aj spoznávania iných kultúr prostredníctvom mimoriadnych miest a ľudí nadobudol, rozhodne doma nikdy nezažije a ešte dlho na to bude spomínať.

Ocitol sa uprostred Atlantického oceánu medzi Európou a Amerikou, prešiel sa po Azorských ostrovoch, študoval v angličtine na univerzite v Porte aj v Krakowe, bol obklopený študijným tímom mladých, priateľských a tak rozdielnym ľudí, cez ktorých spoznával a rozumel ďaleko viac, v širších súvislostiach a vo väčšom rozhľade ako kedykoľvek predtým. Získal nové skúsenosti, ktoré obohatili aj jeho profesijný charakter. Táto časť jeho študentského života mu aj v životopise zvyšuje šance na úspech pri pracovných pohovoroch.

Daniel Adamkovič z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) považuje na Erasmus programe za jeho skvelú časť flexibilitu výberu predmetov na Tampere University vo Fínsku. Študoval tu aj predmety, ktoré sa netýkali priamo jeho oboru, ale boli pre neho výnimočné a zaujímavé. Síce tu študoval len jeden semester počas inžinierskeho štúdia, od januára do polovice mája, zostal vo Fínsku o tri mesiace dlhšie.

Zažil chladnejšie počasie, prácu v skupine iných študentov a v lete sa mu dokonca podarilo pracovať pre univerzitu. Takto si privyrobil, získal nové skúsenosti a zistil, že má veľmi rád sauny. Čo ho osobne najviac zasiahlo? Okrem iných vecí, s ktorými bol maximálne spokojný, mu zasiahla do pobytu pandémia Covid-19 a jediné, čo ľutuje je, že Erasmus neabsolvoval aj počas bakalárskeho štúdia.

Erik Vrchovský zo Stavebnej fakulty (SvF) zažil prostredníctvom Erasmus najkrajšie obdobie v jeho živote. Zdokonalil sa nielen v tom, čo už ovláda, ale spoznal aj nové obzory, ľudí, zážitky a predovšetkým seba.

Predstava, že budem v cudzine niekoľko mesiacov odkázaný sám na seba, sa mi moc nepozdávala, ale hneď ako som do Poľska prišiel, zabudol som na ňu. Už len za prvé dni vo Varšave som spoznal desiatky super ľudí z celého sveta, ktorí sem prišli s rovnakým cieľom ako ja,“ hovorí E. Vrchovský. Študoval na Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Faculty of Civil Engineering, v anglickom jazyku, celých päť mesiacov. Keďže mu jazyky moc nešli, dal si výzvu, že vždy, keď si bude pýtať kontakt na dievča, bude to v jej rodnom jazyku.

Takto sa naučil základné frázy v španielčine, francúzštine, taliančine, nemčine, ruštine a samozrejme v poľštine. Aj spolupráca na školských projektoch so zahraničnými študentmi mu ukázala, ako veľmi je dôležité ovládať cudzí jazyk, byť vytrvalý a trpezlivý v dosahovaní svojho cieľa.

Jakub Javorský počúval inšpiratívne príbehy o Erasmus študentoch už počas strednej školy. Keď nastúpil na Fakultu bezpečnostného inžinierstva (FBI), bol definitívne rozhodnutý zažiť príbeh Erasmus študenta na vlastnej koži. V druhom ročníku si podľa svojho študijného oboru vybral štúdium v hlavnom meste Estónska – Talline. Odcestoval spolu s dvoma spolužiakmi koncom augusta a ešte pred začiatkom školského roka sa zoznámil s ďalšími študentmi, z ktorých sa stali dobrí priatelia.

S niektorými sa pravidelne stretávam. Jednému z nich som bol dokonca toto leto na svadbe. Je to všetko o vás, kto vo vás zanechá akú stopu a pocit a čo s tým urobíte je úplne vo vašej vlastnej réžii,“ hovorí J. Javorský.

V Talline získal mnoho odborných znalostí, absolvoval veľa exkurzií, kde sa učil o fungovaní bezpečnostného systému v Estónsku a najzaujímavejšou časťou štúdia bol dvojdňový praktický výcvik v záchranárskom výcvikovom priestore. Erasmus je program, ktorý splnil jeho očakávania, pozitívne mu ovplyvnil život a odporúča ho každému študentovi: „Nebojte sa počiatočných prekážok, mnoho vecí sa zdá byť oveľa viac zložitejších ako nakoniec sú. Sú to len drobné prostriedky na uskutočnenie veľkého cieľa.“

Lukáš Urbaník z Fakulty riadenia a informatiky (FRI) stihol vyskúšať Erasmus program len raz, a to práve začiatkom tohto roka. V polovici apríla, po vypuknutí pandémie, sa musel vrátiť späť na Slovensko, kde pokračoval v študijnom obore Computer science na Pôle Léonard de Vinci v Paríži už len online formou. Stálo to však za to, dokonca sa mu podarilo uskutočniť mobilitu v rovnakom čase spolu s priateľkou z domácej fakulty.

Univerzita je na vysokej úrovni, je súkromná, a nebyť programu Erasmus+, nemohol by som si na nej dovoliť študovať. Lokalita, v ktorej sa nachádza kampus univerzity, sa považuje za business časť metropoly Paríža, jedná sa o štvrť La Défense, plnú mrakodrapov a monumentálnych architektonických diel. Bývali sme v podnájme, v tichej štvrti na hranici s La Défense, v Courbevoie. Veľkou výhodou bolo, že sme boli blízko kampusu, navštevovali sme ho pešo, kdežto iní študenti dochádzali aj hodinu metrom,“ spomína L. Urbaník. Spolu žili, študovali, spoznávali, získavali životné skúsenosti a zažívali humorné situácie. Študijný program by určite odporučil informatikom, ktorí si chcú rozšíriť portfólio o zaujímavé, u nás málo vyučované  „skills“, napríklad neurónové siete, NoSQL databázy, chatboty a data mining.

Kristína Husáková z Fakulty humanitných vied (FHV) absolvovala počas svojho štúdia pobyt v zahraničí vďaka programu Erasmus+ dvakrát. Prvý raz sa ocitla v Prahe, v centre súčasného umenia Meetfactory. Šlo o miesto neplateného stážistu na oddelení sprostredkujúcom rezidencie pre zahraničných umelcov.

Pomáhala  kurátorom alebo aj samotným umelcom s prípravou výstav a jednotlivých podujatí a občas aj priamo priložila ruku k dielu v procese tvorby umeleckých výtvorov. Druhý raz sa ocitla v krajine pomarančov, raji surferov, milovníka vína a fado, v meste Porto. Študijný pobyt na jeseň stál jednoznačne za to, Kristína sem prišla so svojou spolužiačkou z FHV UNIZA. Veľa cestovali a spoznávali, svoje študijné zameranie mediamatika rozšírila aj o nové predmety na Katedre multimedia art  Univerzity ISMAI v Porte.  „Na univerzite mali na nás inšpiratívny vplyv nie len absolvované predmety, ale aj samotní vyučujúci a získali sme nový uhol pohľadu na mnohé témy z oblasti nášho štúdia,“ dodáva nadšene K. Husáková.

Študenti UNIZA vnímajú Erasmus+ ako nezabudnuteľnú a život meniacu skúsenosť. Spoznávali svoje limity a hranice, ktoré úspešne prekonávali. Dokázali reagovať na zmeny, určiť nové priority, zorganizovať si čas, stále na sebe pracovať a zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Aj jeden pobyt v zahraničí má ďalekosiahle účinky na ich súčasný život. Všetci študenti, vrátane tých, ktorých zastihla pandemická situácia, by si program E+ zopakovali kedykoľvek znova.

„Som rád, že študenti napriek koronakríze úspešne študovali, vycestovali a mohli sa bezpečne vrátiť aj vzhľadom na karanténne opatrenia, ktoré museli podstúpiť,“ povedal prof. Ing. Jozef Ristvej PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.