Správy

Prieskum nedopadol dobre, doma nie sme doma

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v závere minulého roka urobila prieskum zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku v 45 predajniach v 6 obchodných  reťazcoch v celej Slovenskej republike.

Z výsledkov vyplýva, že aj v roku 2019 ponúkali obchodné reťazce z 10 potravín len 4 zo slovenskej produkcie.

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Celkové vyhodnotenie prieskumu


 • Podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu v roku 2019 dosiahol výšku 40,74 %.
 • V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast vo výške 0,6 %.
 • Vo finančnom vyjadrení znamená tento nárast približne 45 mil. eur. Tento objem finančných prostriedkov by sa za iných okolností vytvoril v iných krajinách a k nám by sa potraviny v tejto hodnote len doviezli
 • Porovnanie podielu zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu vykazuje za posledných 6 rokov iba veľmi pomalý nárast. Najvýraznejší nárast vo výške 1,07 percentuálneho bodu bol zaznamenaný pri porovnaní rokov 2014 a 2015. Vo všetkých ostatných rokoch sa pohyboval v priemere o 0,2 percentuálneho bodu.        
 • Najvyšší podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu bol zistený pri potravinárskych komoditách mlieko (69%), vajcia (67%), minerálne vody (61%), med (53%), víno (50%) a chlieb a pečivo (50%).
 • Naopak najmenší podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu sme zistili pri balenom mäse (26%), spracovanej zelenine (26%) a jedlých olejoch (17%).  

Vyhodnotenie prieskumu po obchodných reťazcoch

 • Najvyšší podiel slovenských potravín je zastúpený v obchodnej sieti domáceho reťazca Coop Jednota Slovensko (63 %). Najmenej slovenských potravín ponúka Lidl (19 %).
 • Vo všetkých sledovaných obchodných reťazcoch, okrem spoločnosti Tesco 41 % (- 1 p.b.), bol zaznamenaný vyrovnaný podiel alebo mierny nárast podielu zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu v roku 2019. Skokanom roku 2019 je spoločnosť Kaufland kde došlo k nárastu na 41 % (+ 4 p.b.).   

Saldo zahraničného obchodu

 • Nárast dovozu finálnych výrobkov, ktorý vyplýva z nárastu salda zahraničného obchodu, sa samozrejme logicky odráža aj na zastúpení slovenských výrobkov na pulte obchodu.
 • V roku 2018 predstavovali tržby potravinárskeho priemyslu v SR 4,42 mld. €. Oproti roku 2015 došlo v roku 2018 k zásadnému zníženiu výroby potravín a nápojov o 0,735 mld. €. Na druhej strane výpadok produkcie nahradil dovoz potravinárskych výrobkov, ktorý oproti roku 2015 narástol o 1,216 mld. €. 
 • Saldo zahraničného obchodu bolo v roku 2018 pasívne a to v hodnote 1,648 mld. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. Dovoz bol na úrovni 4,468 mld. € (v roku 2017 na úrovni 4,238 mld. €), vývoz sa znížil na 2,819 mld. € (v roku 2017 na úrovni 2,836 mld. €).
 • V roku 2019 negatívne saldo zahraničného obchodu narastá.
 • Podľa posledných predbežných štatistických údajov je saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až október 2019  pasívne v objeme – 1 513,9 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 ide o zvýšenie záporného salda o 119,6 mil. eur. 

Skutočne EKO zodpovedné správanie obchodu

 • Obchodné reťazce sa prezentujú ako pozitívne príklady pretavovania slov o eko-zodpovednosti na reálne činy.
  • Niektoré obchodné reťazce propagujú napríklad „zelené predajne“ a ponúkajú spotrebiteľom nakupovanie v ekologickom prostredí: priestory sú vykurované pomocou rekuperácie, čiže takmer výlučne odpadovým teplom z chladiacich zariadení. Predajne ponúkajú priestor na separovanie odpadu rôzneho druhu. Obchody používajú 100 % recyklovateľné letáky…
 • Ak chcú ísť reťazce svojimi eko-aktivitami naozaj príkladom musia okrem eko-priestorov poskytnúť spotrebiteľom aj širšiu eko-ponuku potravín = zvýšiť ponuku domácich potravín.  
 • „ZVÝŠENIE PREDAJA LOKÁLNYCH POTRAVÍN = EKOLOGIZÁCIA PONUKY TOVARU V OBCHODNÝCH REŤAZCOCH“
  • Lokálna výroba a konzumácia potravín výrazne prispieva k zmierňovaniu dopadu klimatických zmien znižovaním uhlíkovej stopy.
  • Lokálna výroba a predaj potravín so sebou prináša aj možnosti environmentálnych  opatrení do balenia výrobkov – zavádzanie biologicky rozložiteľných obalov a 100 % recyklovateľných obalov.  
  • Lokálna výroba a konzumácia potravín prispieva k znižovaniu neustále narastajúcej vzdialenosti medzi farmármi/spracovateľmi a spotrebiteľmi, čo má negatívny dopad na bezpečnosť potravín (anonymita výrobcov potravín a ich výrobkov).   
  • Lokálna výroba a konzumácia potravín prispieva k zachovaniu sezónnosti v konzumácii potravín. Konzumácia sezónnych potravín zaručuje čerstvé jedlo, ktoré obsahuje viac živín. Zároveň zaručuje znižovanie „potravinových míľ“.   

Pri ročnom importe 4,5 mld. eur sa na Slovensko dovezie 4 milióny ton potravinárskeho tovaru, čo predstavuje približne 700 kamiónov s potravinovým tovarom denne a tisícky najazdených kilometrov


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *