PRIESKUM: zamestnanci chcú rozvíjať AI zručnosti, zmysluplnejšiu prácu aj vyššiu odmenu

Dalito.sk/Zamestnanec závodu Whirlpool v Poprade/foto: Whirlpool, Poprad
PR -

Zmysluplnejšia práca, vyššie odmeny aj vyššia hodnota na trhu práce. To sú najsilnejšie motivátory zamestnancov na Slovensku na získanie zručností na využívanie technológií umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z aktuálneho medzinárodného prieskumu Microsoftu – AI & Zručnosti. Prieskum prebiehal medzi 12-tisíc zamestnancami a lídrami veľkých spoločností v 20 krajinách sveta vrátane Slovenska v marci tohto roka.

Ako vyplýva z dát prieskumu, zamestnanci sami chcú pracovať s AI technológiami – pre približne 39 % pracovníkov vo firmách na Slovensku, ktoré sú najďalej s využívaním AI (AI lídri), je práca s umelou inteligenciou zmysluplnejšia, ale aj zábavnejšia.

„Nástup nových technológií nevyhnutne vyžaduje nielen nové technologické zručnosti zamestnancov, ale posúva ľudí na vyššiu úroveň a otvára im možnosť získať kvalifikovanejšiu pracovnú pozíciu. Technológie ako AI totiž odfiltrujú rutinnú prácu v mnohých pozíciách – napríklad množstvo stereotypnej práce operátorov v call centrách nahradia chatboty. Zamestnanci tak môžu získať oveľa zaujímavejšiu prácu, kde sú potrebné mäkké zručnosti a ľudský prístup. Rekvalifikácia je teda v dobe digitalizácie nevyhnutnosťou pre firmy aj zamestnancov,“ vysvetľuje biznis koučka Dagmar Kéryová z Bratislavy.

S tým, ako sa AI vo firmách nasadzuje čoraz častejšie, sú takmer všetci zamestnanci (99 %) motivovaní prehĺbiť si svoje zručnosti v oblasti umelej inteligencie. K najväčším motivačnými faktorom patrí sloboda voľby zručnosti či možnosť vyššej odmeny. Zamestnanci chápu, že spolu s novými zručnosťami získavajú na dôležitosti a hodnote, a zapojenie sa do rekvalifikačných aktivít spojených s AI im tak dáva zmysel.

Vyše 60 percent pracovníkov tiež uvádza, že ak firma nebude investovať do AI tréningov, budú uvažovať o zmene svojho zamestnania.

Dôkazom, že zamestnanci chcú rozvíjať svoje technologické zručnosti, je aj skúsenosť z popradského Whirlpoolu. Pri zavádzaní systému riadenia trás a práce vysokozdvižných vozíkov sa zamestnanci s novým systémom oboznamovali priamo z tabletov a mobilných telefónov, čo vnímali ako veľké pozitívum. A väčšina z nich sa s týmito technológiami naučila veľmi rýchlo pracovať. Ľudia totiž v práci používali presne tie nástroje, na ktoré sú zvyknutí z každodenného života. Smartfón vlastní takmer každý, nový systém sa tak zavádzal o to jednoduchšie. „Bolo to pre nich prirodzenejšie a nemuseli sme ich zaškoľovať na nejaký neznámy drahý prístroj,“ pochvaľuje si Michal Major, riaditeľ popradského závodu.

Dve tretiny (66 %) ľudí, ktorí pracujúci pre firmy využívajúce AI najviac na trhu, tvrdia, že ich zamestnávateľ ich aktívne pripravuje na AI svet. Toto číslo klesá k 43 percentám u zamestnancov v spoločnostiach, kde sú s využitím AI technológií ešte len na začiatku. Tento trend potvrdzuje veľkú príležitosť pre tieto firmy – príležitosť pre zamestnávateľov, aby sa sústredili na zručnosti spojené s AI, ale aj pre zamestnancov, aby využili bezplatnú možnosť online kurzov zameraných na AI.

Prieskum ukazuje, že takmer 56 percent slovenských lídrov v oblasti AI už aktuálne naberá alebo plánuje zamestnať ľudí, ktorí majú rozvinuté mäkké alebo technické zručnosti.

Spomedzi slovenských firiem, ktoré patria k lídrom v adopcii umelej inteligencie, až dve tretiny (67 %) uvádzajú, že ich firma aktívne buduje okrem AI zručností aj technické a mäkké zručnosti svojich pracovníkov. Kombinácia rozvoja mäkkých a technických zručností a nasadenia AI technológií zvyšuje obchodnú hodnotu a úspech spoločnosti aj zamestnancov. Tieto firmy rozvíjajú zručnosti zamestnancov v každej oblasti – od pokročilej analýzy dát a kritického myslenia až po komunikáciu a kreativitu.

Aké mäkké a technické zručnosti zamestnancov by mali firmy rozvíjať:

  • Kognitívne zručnosti ako písanie, kreativitu, kritické myslenie, rozhodnosť, projektový manažment, spracovanie a interpretáciu informácií, spracovanie dát
  • Technologické zručnosti ako analýzu dát, matematiku, programovanie, odborné výskumy, development, technické dizajnovanie, údržbu
  • Fyzické zručnosti ako jemnú a hrubú motoriku, opravárske a technické zručnosti, monitorovanie a kontrolu
  • Sociálne a emočné zručnosti ako komunikáciu, vyjednávanie, empatiu, adaptabilitu, učenlivosť, iniciatívnosť, podnikavosť a pedagogiku

O prieskume AI & Zručnosti:

Spoločnosť KRC Research realizovala online prieskum na náhodnej vzorke 12 000 ľudí pracujúcich vo firmách s vyše 250 zamestnancami. Prieskum sa uskutočnil od 12. do 30. marca 2020. Vzorka každého z trhov sa skladala z najmenej 500 pracovníkov a 100 lídrov (na úrovni riaditeľa/vedenia spoločnosti). Zahrnuté trhy: Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rusko, Poľsko, Maďarsko, Austrália, Brazília, Izrael, Turecko, Južná Afrika, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké, India, Kanada, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Česká republika a Slovensko.