Šport

Projekt za 6 mil. eur pre prvých 15 hokejistov

Stredná športová škola (SŠŠ) Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa po dlhých rokoch stala prvou školou, ktorá sa vrátila k slovenskej hokejovej tradícii. Škola je dnes unikátnou vzdelávacou inštitúciou pre športovo nadanú mládež. Budúcich prvákov lákala ponukou všestranného vzdelania, kvalitnej športovej prípravy i možnosťou stať sa súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie. Záujem o štúdium na škole prejavila viac ako stovka žiakov s talentom v rôznych druhoch individuálnych i kolektívnych športov. Z toho 32 hokejistov, z ktorých môže prijať 15.

Mládež, ktorá má ambíciu vydať sa na dráhu profesionálneho športovca, prípadne nájsť uplatnenie v športovej oblasti, má podľa novej platnej legislatívy možnosť študovať len na SŠŠ.

„Na základe platnej legislatívy možnosť otvárať športové triedy prináleží výlučne stredným športovým školám a študijné odbory určené pre tento typ škôl sa na ostatných stredných školách vyučovať nemôžu,“ upresnila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.


SŠŠ Trenčín ponúkla svojim budúcim študentom od nového školského roka 2019/2020 možnosť vzdelávať sa nielen v študijnom odbore športové gymnázium (doteraz gymnázium – šport), ale po prvýkrát aj v odbore športový manažment. Konkrétne sa zamerala aj na tých, ktorým učaroval hokej a chceli by sa mu venovať aj profesionálne. Prvá Hokejová akadémia v rámci Slovenska vznikne práve ako súčasť SŠŠ Trenčín a od septembra privíta prvých 15 študentov.

Aj SZĽH

Budúci študenti hokejovej akadémie v rámci talentovej skúšky absolvujú korčuliarske testy a v poobedných hodinách zápas pod ohľadom športovej komisie zloženej zo zástupcov SZĽH, HK DUKLA Trenčín a skúsených trénerov. Spoločne posúdia zručnosť, talent i hernú výkonnosť mladých hokejistov priamo na ľade. Samotné hodnotenie je rozhodujúcim kritériom o prijatí či neprijatí do prvého ročníka nového projektu. Odborná komisia bude hodnotiť korčuľovanie, zručnosti a kreativitu hráča, streľbu, vnímanie hry, hernú a osobnú disciplínu či mentálnu odolnosť. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania škola uchádzačom o štúdium odošle 15. apríla 2019.

„Všetci uchádzači o štúdium na našej škole budú prijímaní na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentovej skúšky. Tá bude pozostávať zo špeciálneho pohybového testu, ktorý je dominantným kritériom, ďalej všeobecného pohybového testu a psychologického testu na zvládanie záťažových situácií. Pri výbere uchádzačov sa berie do úvahy aj hráčsky post či bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom,“ doplnil riaditeľ školy Jozef Pšenka s tým, že nemenej dôležitý je tiež vyhovujúci prospech, ktorý odráža predpoklad na zvládnutie zvoleného študijného odboru.

Hokejová talentová skúška sa bude konať 9. apríla 2019, rovnako ako pre športy cyklistika a kanoistika. O deň skôr, teda 8. apríla 2019 ju absolvujú futbalisti a 10. apríla 2019 atléti, plavci, volejbalisti a hádzanárky. Čo bude obsahom talentovej skúšky pre jednotlivé športy vrátane kompletných kritérií pre prijatie nájdu uchádzači na webovej stránke školy.

Vzdelanie aj príprava


Mladých hokejistov zapojených do pilotného projektu čaká okrem pilovania hokejových zručností aj vzdelanie s rozšírenou výučbou angličtiny. Prínosom bude nielen pre budovanie ich hokejovej kariéry, ale pomôže v uplatnení sa aj tým, ktorí sa v budúcnosti športu nebudú venovať aktívne. Rozvrh hodín vyučovania a športovej prípravy na škole má dve formy.

V prvej sa začína rannou športovou prípravou, pokračuje sa vyučovaním a druhou fázou športovej prípravy v popoludňajších hodinách.

Druhá forma naopak začína vyučovaním, pokračuje športovou prípravou, ktorú strieda opäť vyučovanie a v popoludňajších hodinách opäť športová príprava.

Študenti hokejovej akadémie absolvujú športovú prípravu trikrát do týždňa, a to dvojfázovo. Zahŕňať bude individuálne tréningy zamerané na zlepšovanie výkonnosti hráča a kolektívne, počas ktorých budú zdokonaľovať tímovú súhru a hernú taktiku. Žiaci budú mať okrem skúsených trénerov k dispozícii aj kvalitných fyzioterapeutov či psychológov, ktorí spoločne budú pracovať na formovaní komplexnej športovej osobnosti.

Ihriská aj kaviareň

Pilotný projekt Hokejovej akadémie by sa mal stať integrovanou súčasťou stredoškolského kampusu v Trenčíne – Zámostí. Pribudnúť by v ňom malo workoutové ihrisko, študentská kaviareň či knižnica, no predovšetkým hokejová hala pre športové talenty, na ktorej výstavbe sa bude okrem TSK podieľať aj vláda SR. Kým toto moderné športovisko vznikne, špeciálna príprava mladých hokejistov bude realizovaná v priestoroch Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne.

„Predpokladaný rozpočtový náklad na výstavbu tréningovej hokejovej haly vrátane ďalších investícií je 6 mil. eur bez DPH. Na výstavbe tréningovej hokejovej haly pre športové talenty sa bude okrem TSK podieľať aj vláda SR. Na tento účel pre TSK uvoľnila zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky do výšky 50 % celkových nákladov, najviac do sumy 3 milióny eur. Trenčianska župa na tento účel vyčlenila v rozpočte na rok 2018 sumu 159 320 eur a v rozpočte na rok 2019 objem 1 639 450 eur. Ďalšie zdroje financovania plánuje TSK získať v rámci projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. zo štrukturálnych fondov,“ uviedol pre Dalito Matej Plánek, hovorca TSK z kancelárie predsedu TSK Jaroslava Bašku (SMER-SD).


V stanovenom termíne si prihlášku na štúdium podalo 130 žiakov.

Deň otvorených dverí na Strednej športovej škole v Trenčíne/foto: TSK

„V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je to o 30 žiakov viac a až o 44 viac ako v školskom roku 2017/2018. V oboch prechádzajúcich školských rokoch mali prváci možnosť hlásiť sa len na študijný odbor gymnázium – šport,“ vysvetlil riaditeľ školy Jozef Pšenka.

V študijnom odbore športové gymnázium by chcelo svoje vedomosti a schopnosti rozvíjať 67 žiakov, záujem bol aj o štúdium športového manažmentu, na ktorý si prihlášku podalo 41 žiakov. Tých, ktorí sa ešte nerozhodli a prihlásili sa na obidva študijné odbory je pritom viac ako 20.

Dominuje  futbal

„Záujem o tento kolektívny šport sa už tretím rokom zvyšuje. Kým v školskom roku 2017/2018 oň prejavilo záujem 28 žiakov, v minulom školskom roku ich bolo o 10 viac,“ zhodnotil riaditeľ školy. Z ďalších ponúkaných športov je to najmä atletika, na ktorú sa prihlásilo 20 žiakov, plávanie so šiestimi prihláškami, cyklistikavolejbal s piatimi či hádzaná s dvomi.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *