Správy

Prvá detská onkológia za 35 rokov liečila 1 444 detí

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a nie je to iba fráza. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská navštívila detskú onkológiu v Banskej Bystrici, ktorá si v týchto dňoch pripomína 35. výročie svojho založenia. Ide o najstaršie onkologické pracovisko na Slovensku špecializované na detského pacienta.

Počas svojej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1 444 detí a v súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe. Úspešnosť liečby v niektorých špecifických ochoreniach je dokonca ešte vyššia.

Ministerka zdravotníctva  lekárom vyjadrila vďaku a uznanie aj udelením diplomu s ocenením.


„Moja vďaka a uznanie patrí všetkým vám, ktorí sa obetavo a s láskou staráte o detských pacientov a patrí vám moje uznanie a úcta. Veľmi si vážim, že každý deň s láskou pracujete na tom, aby ste deťom pomohli vrátiť ich stratené zdravie. Držím vám palce pri vašej obetavej práci a my sa budeme snažiť o to, aby sme vám podmienky na prácu pomáhali trvale výrazne zlepšovať,“ prihovorila sa k prítomným lekárom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD).

Pri príležitosti 35. výročia šéfka rezortu v Banskej Bystrici ocenila zakladateľské osobnosti, ktoré stáli pri zrode prvej detskej onkológie na Slovensku – prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., MUDr. Evu Bubanskú, PhD., MUDr. Kristínu Husákovú, MUDr. Vieru Bajčiovú, CSc., MUDr. Teréziu Stančokovú a doc. MUDr. Emíliu Kaiserovú, CSc., ktorá tiež významným podielom prispela k rozvoju detskej onkológie na Slovensku.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s ocenenými lekármi/foto: MZ SR

Najstaršie onkologické pracovisko pre deti

Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica, v ktorej sa nachádza 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok.

Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu. Dostupnosť a kvalita služieb je zabezpečovaná vďaka spolupráci so všetkými pediatrickými špecialistami DFNsP BB.

„V Banskej Bystrici som sa opäť presvedčila, že na Slovensku vieme robiť špičkovú medicínu a to aj v takých náročných medicínskych odvetviach, akými sú detská onkológia a hematológia. Ako ministerka zdravotníctva som na našich špičkových odborníkov patrične hrdá a patrí im uznanie a vďaka za ich prácu, ktorá dosahuje na tomto pracovisku európsku špičkovú úroveň. Stretla som sa s viacerými deťmi a ich rodičmi a som rada, že svoj boj s chorobou zvádzajú za pomoci výborných a kvalitných lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov na kvalitnom pracovisku. Záleží nám na úrovni pracovísk, aby sa pacienti liečili v adekvátnych podmienkach. Za posledné dva roky bolo Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici pridelených 208 141 eur z kapitálových výdavkov, ktoré verím, že nemocnici pomôžu na skvalitnene podmienok,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


Česká škola

Pred 35 rokmi v roku 1983 vzniklo v Banskej Bystrici  detské onkologické centrum – ako prvé svojho druhu na Slovensku. Jeho vzniku od polovice 70-tych rokov minulého storočia predchádzala centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica a úzke napojenie na „českú školu“. Toto napojenie personálne zabezpečoval MUDr. Svetozár Dluholucký, ktorý prinášal na Slovensko najnovšie trendy liečby onkologických ochorení detí. Ako žiak prof. Jozefa Kouteckého z Prahy mal možnosť prednášať na lekárskej fakulte v Prahe a byť tak súčasťou najlepšieho špecializovaného tímu na detskú onkológiu vo vtedajšom Československu.

„Už koncom 70-tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny. Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983,“ zaspomínal si Svetozár Dluholucký, ktorý momentálne pôsobí ako poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj v DFNsP BB a prodekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

Deti aj do zahraničia

Pri riešení zložitých onkologických prípadov vyžadujúcich liečbu, ktorú nie je možné poskytnúť na Slovensku, spolupracuje KPOH  s centrami detskej onkológie v zahraničí. Napríklad zložité chirurgické operácie zabezpečuje v spolupráci s Detskou chirurgickou klinikou v Tubingene v Nemecku, ktorú vedie prof. Jorg Fuchs, prezident spoločnosti detskej chirurgie v Nemecku (Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie, DGKCH) a ortopedické výkony v spolupráci s Rizzoliho inštitútom v Boloni, Taliansku, (Istituto ortpoedico Rizzoli, Bologna).

„Našou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám  čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Preto na našej klinike vďaka spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje pôsobia okrem lekárov a sestier aj ďalší odborníci ako psychológ, liečebný pedagóg, či sociálny pracovník. Takýmto spôsobom sa snažíme zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“ povedal Pavel Bician, primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.

Za rok je na Slovensku diagnostikovaných približne 200 prípadov onkologických ochorení detí a mladistvých, ktoré sa liečia na troch špecializovaných klinikách. Okrem Banskej Bystrice sú lokalizované v Bratislave a v Košiciach.


Dalito.sk o tom informovala  Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

Môže vás zaujať:

Onkologička: „Vyhladovaním“ nádoru riskuje pacient podvýživu i svoj život!

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *