Prvá pomoc. Kniha, ktorú by sme mali mať všetci

Takáto kniha by mala byť v každej domácnosti. A všetci by sme si mali v nej minimálne občas zalistovať. Pretože tým môžete raz zachrániť život…
Kniha Prvá pomoc obsahuje prehľadné ilustrované postupy, ktoré názorne ukazujú, čo robiť v krízových situáciách. Kapitoly sú rozdelené podľa telesných sústav alebo typu poranení, takže je veľmi prehľadná. Výborné je, že v úvode vždy nájdete stručné základy anatómie a riziká spojené s konkrétnymi poraneniami a zdravotnými problémami. Potom sa už píše, ako a prečo poskytnúť pomoc. Kapitoly sú farebne odlíšené a poskytujú rady pre vyše 110 zdravotných problémov a poranení.

Dôležité je, že príručka Prvá pomoc je autorizovanou knihou spoločností venujúcich sa problematike prvej pomoci. Slovenskú verziu podporuje a odobruje Slovenský Červený kríž.

V prvých troch kapitolách príručky Prvá pomoc sa oboznámite s úlohou poskytovateľa prvej pomoci. Dozviete sa, ako bezpečne zvládnuť situáciu, ktorá si vyžaduje neodkladné ošetrenie, a naučíte sa, ako správne posúdiť stav chorého alebo zraneného človeka.
Dostanete konkrétny postup pri mimoriadnej udalosti, dopravnej nehode, požiari, zásahu elektrinou, či pri hromadnom nešťastí.

Prvá pomoc v praxi

V ďalších kapitolách nájdete rady, ako poskytnúť prvú pomoc pri konkrétnych poraneniach a zdravotných problémoch.
Napríklad ak postihnutý nereaguje – čo robiť? Čo ak nereaguje dojča alebo malé dieťa? Čo ak sa zastaví dýchanie, ak niekoho nájdete pri obesení alebo uškrtení. Aké veci urobiť ako prvé, keď sa niekto topí?

Šiesta kapitola sa zameriava na rany a krvácanie – vonkajšie i vnútorné krvácanie, napichnutie, modriny a pľuzgiere. Dostanete rady, ako postupovať pri krvácaní z nosa, ucha, úst, prsta, oka ap.
Siedma kapitola dáva rady pri poraneniach kostí, kĺbov a svalov. Patria sem aj poranenia hlavy, zlomeniny, bolesti chrbta ai.

V ďalších kapitolách sa dozviete ako ošetrovať človeka, keď sa zraní účinkami chladu alebo tepla, keď sú v hlavnej úlohe cudzie predmety, otrava, uhryznutie a uštipnutie.
Nechýbajú tipy a presné postupy pri rôznych zdravotných problémoch, ako je cievna mozgová príhoda, infarkt, hypoglykémia, febrilné kŕče u detí, meningitída, vracanie a hnačka, anafylaktický šok, či alergia.

Rýchla príručka

Kniha Prvá pomoc vám poradí aj postupy a zdravotnícky materiál, ktoré treba pri odstránení oblečenia, ako za zavesí rameno, ako sa obväzuje trojrohou šatkou, na čo slúžia obvínadlá, kedy dať studené obklady a ako premiestniť postihnutého. Posledná kapitola je venovaná okamžitej prvej pomoci. Slúži ako rýchla príručka prvej pomoci pri závažných poraneniach a ochoreniach.