Kultúra

„Prvá pomoc“ sa predlžuje, vymysleli pomoc aj pre športovcov, kultúru a kreatívu

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie predĺžením „Prvej pomoci“ pre  zamestnávateľov a SZČO do konca tohto roka. Cieľom je eliminovať  negatívny vplyv pandémie  na trh práce, zamestnanosť,  zvládnuť druhú vlnu pandémie a zároveň ochrániť pracovné miesta zamestnancov. Po uzavretí zmluvy o čerpaní úveru v rámci nástroja SURE navrhne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predĺženie tejto pomoci až do konca roka 2021.

 „Považujeme za dôležité naďalej počas aktuálnej situácie pomáhať zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Najmä v regiónoch, kde sa zvyšuje počet infikovaných a prichádza k zavádzaniu obmedzujúcich opatrení,  zamestnávatelia či SZČO budú túto pomoc potrebovať,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhaduje, že pomoc podnikateľom si do konca roka vyžiada necelých 200 miliónov eur. Tieto výdavky sú zahrnuté v už schválenom rozpočte projektu „Prvá pomoc“. Následne, po schválení ďalších približne 631 mil. eur z nástroja SURE, navrhneme predĺženie projektu do konca roka 2021.


„Od 1. januára 2022 už chceme pomáhať ľuďom zriadením nového fondu v rámci Sociálnej poisťovne, ktorý sme nazvali Fond udržania zamestnanosti. Ide o tzv. kurzarbeit. Vďaka tomuto fondu pomôžeme  zamestnávateľom a SZČO udržiavať pracovné miesta pri dočasnom obmedzení činnosti, živelných pohromách alebo počas mimoriadnej situácie,“ približuje minister Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorili do dnešného dňa v rámci projektu „Prvá pomoc“ so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami takmer 124-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Za marec 2020 sme podporili približne 381 000 zamestnancov a SZČO, za apríl takmer 480 000, za máj to bolo necelých 471 500, za jún viac ako 285 600, za júl 210 552 a za august doteraz takmer 60 000. Mnohí žiadatelia a podporení dostali pomoc opakovane.

„Spolu sme zamestnávateľom a SZČO poslali 557 770 402 eur, čím sa podarilo ochrániť zhruba štvrtinu pracovných miest na Slovensku, čo je pomoc pre približne päťstotisíc ľudí,“ dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Tab: Stav čerpania k 23. 9. 2020

  Odoslané platby Vyplatené príspevky Podporené osoby
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 29 433 58 160 147,85 € 149 358
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 196 580 80 699 866,56 € 196 580
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 18 354 155 840 452,60 € 457 636
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 70 553 263 620 065,12 € 1 000 712
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 49 885 9 266 025,00 € 49 885
Opatrenie 5 (od 1. 5. 2020)   10 183 845,00 € 53 573
SPOLU Marec          August 364 805 577 770 402,13 € 1 907 744*

* jedna osoba (zamestnanec, SZČO) mohla byť podporená napr. v marci aj v apríli a máji, v tabuľke sa tak počíta ako viac osôb

Vicepremiérka Veronika Remišová zasa dnes predstavila návrh podporného balíka na zmiernenie dopadov koronakrízy. Suma 780 miliónov eur z eurofondovej iniciatívy REACT-EU by mala pomôcť napríklad ľuďom v prvej línii boja s pandémiou, schému tzv. kurzarbeitu navrhuje rozšíriť aj na pracovníkov v oblasti športu či kultúry.


„Na Slovensku máme šťastie, že v boji s koronavírusom sa môžeme spoľahnúť na obetavých zdravotníkov, ľudí v prvej línii, dobrovoľníkov, ktorí si navzájom pomáhajú a pomáhajú aj celej spoločnosti. Možno nemáme špičkové zdravotníctvo, keďže bolo roky drancované, no máme ľudí, ktorí pomáhajú. Za to im zo srdca ďakujem a budem to pripomínať pri každej príležitosti, pretože všetko stojí na ľuďoch. Zvlášť v ťažkých bojoch a krízach,“ uviedla vicepremiérka Remišová a zdôraznila, že „v tomto krízovom čase musíme posilniť ekonomickú odolnosť Slovenska, udržať pracovné miesta a pomôcť ľudom, ktorí pre krízu nemôžu pracovať alebo podnikať.“

Európska únia v rámci balíka Next Generation Europe vyčlenila Slovensku podporný balík na zmiernenie dopadov koronakrízy, ktorý vychádza z eurofondovej iniciatívy REACT-EU, ktorý je potrebné vyčerpať ešte v rámci tohto programového obdobia. Na základe širokých rokovaní rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložil návrh rozdelenia financií vo výške 780 miliónov eur.   

„Od leta sme pracovali na tomto návrhu. Oslovili sme všetky rezorty, samosprávy, regióny a uskutočnili sme desiatky konzultácií,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová. „Na základe týchto vstupov sme vypracovali návrh, ktorý sme predložili po schválení koaličnými partnermi na vládu.“

 Z balíka REACT-EU by sa mali podporiť napríklad tieto oblasti:

  • podpora zamestnanosti v oblasti kultúry,
  • podpora zamestnanosti v oblasti športu,
  • náhrada za vstupné v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou,
  • podpora práce a výkonov zdravotníckych a bezpečnostných zborov, 
  • pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľstva,
  • modernizácia a zvýšenie kapacít škôl.

„Návrh vlády predstavuje podklad pre rokovania s Európskou komisiou. Čo sa týka definitívnych súm a alokácie, musíme ešte čakať na schválenie príslušnej legislatívy zo strany Európskeho parlamentu. Aj preto sa chcem stretnúť so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, aby sme zabezpečili čo najlepšie presadzovanie našich národných záujmov v Európskej únii. Urobíme všetko pre to, aby sa peniaze dostali ľudom rýchlo, efektívne, transparentne a bez korupcie,“ zdôraznila na záver Remišová.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *