Psychika detí počas pandémie. Títo to zvládli najlepšie

Dalito.sk/Osobnosť poradenstva 2021/foto: MŠVVŠ SR
DALITO -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie rozdalo ocenenia Osobnosť poradenstva 2021. Celkovo v piatich kategóriách: Mladý talent poradenstva, Osobnosť poradenstva 2021, Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie, Cena  pre výnimočné poradenské zariadenie 2021 a Špeciálne ocenenie MŠVVaŠ SR.

Počas uplynulých rokov, kedy celú spoločnosť zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá nesmierne ovplyvnila práve deti, sa ukázalo, akí sú dôležití pre poradenský systém. Toto sú mená a poradne, ktoré mnohým deťom a mladým ľuďom pomohli, vrátane rodičov.

Laureáti ocenení Osobnosť poradenstva 2021:

– V kategórii Mladý talent poradenstva získala ocenenie psychologička Mgr. Petra Andelová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bernolákova v Holíči,

– v kategórii Osobnosť poradenstva 2021 bodovala PaedDr. Martina Rzymanová, vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade,

ocenenie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie za Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie v roku 2021 získal PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica,

cena pre výnimočné poradenské zariadenie 2021 putovala do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo a do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Poprad,

špeciálne ocenenie MŠVVaŠ SR si prevzal prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., ktorý pôsobí na Pedagogickej Fakulte UKF v Nitre.

Komisia vyberala víťazov zo stoviek nominácií. „Bolo pre nás veľmi príjemným prekvapením, že bolo do tohto ročníka Osobnosti poradenstva nominovaných tak veľa osôb a poradní. Je to znak toho, že veľa ľudí v tejto oblasti robí svoju prácu dobre a práve nominácie na toto ocenenie sú pre nich neoceniteľnou spätnou väzbou,“ opísala štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová, ktorá sa v roku 2019 stala laureátkou ocenenia v kategórii Mladý talent poradenstva a v rámci tohto ročníka bola súčasťou hodnotiacej komisie.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)