Rada ministra pre šport má nové zloženie

Dalito.sk/ilustračné foto: Prešovská univerzita v Prešove
DALITO -

Minister školstva plánuje obnoviť činnosť Rady ministra s jej upraveným poslaním. Po novom bude Rada ministra pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling vymenoval nových členov Rady ministra pre šport. Stali sa nimi: Karol Kučera, Václav Mika, Richard Strapko, Luboš Jančík, Lucia Mesárošová, Richard Kollár, Branislav Tréger, Eva Gažová, Ján Kováčik, Monika Chochliková, Ivan Mikloš, Anton Siekel a Luboš Sarnovský.

Doteraz pracovalo v Rade ministra 32 osobností najmä z národných športových zväzov. Bola však zvolávaná len sporadicky, napríklad v roku 2019 sa nezišla ani raz.

Ministerstvo školstva plánuje obnoviť činnosť Rady ministra s jej upraveným poslaním.

Po novom bude rada pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života. Preto sú v nej zastúpení odborníci z oblasti športových médií, zdravotnej poisťovne, rezortov financií a dopravy, cestovného ruchu, makroekonomiky, štatistiky, analytiky, športovej infraštruktúry, ako aj osobnosti, ktoré sa budú vedieť vyjadrovať z pohľadu záujmových skupín športu: samospráva, veľké športy, športy s menším mediálnym pokrytím a športovci so zdravotným znevýhodnením.

Rezort plánuje na zasadnutiach Rady ministra riešiť témy ako vízia slovenského športu, športová reprezentácia SR, športová infraštruktúra, top športovci, športové podujatia s mimoriadnym celospoločenským významom, strediská športovej reprezentácie, financovanie športu, voľnočasové poukazy, mediálna podpora športu, školské športové aktivity, legislatíva v športe a pod.

“Členov Rady bude na rozdiel od minulosti iba 13. Očakávame od nich, že poskytnú spätnú väzbu na riešenia, pripravované ministerstvom, ale aj iniciatívne návrhy v oblasti športu”,  informoval Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport.

Rada sa bude schádzať 4-krát do roka, po prvý raz sa stretne vo februári budúceho roka.