Reálne chudobnieme. Zarábame najmenej za posledných 22 rokov

Dalito.sk/ilustračné foto: MPRV SR
DALITO -

Mzdy rástli vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov. Dalito.sk o tom informoval Štatistický úrad SR.

Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1 291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %.

Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Situácia, keď rast miezd nebol dostatočný na kompenzovanie inflácie, sa prejavil za posledných desať rokov len dvakrát, v 1. štvrťroku tohto roka a v 2. štvrťroku 2020 počas prvej vlny koronavírusu, ktorá výrazne pribrzdila ekonomiku. Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad v 2. štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov.

V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví, resp. ich zoskupení, zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie. Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 %, pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov. Podrobnosti TU.

Z územného hľadiska mzdy nad priemerom celého hospodárstva SR boli opäť len v Bratislavskom kraji (1 577 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1 260 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %) a najmenej v Košickom (o 2,8 %).

V súhrne za 1. polrok 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %.

Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022/zdroj: ŠÚ SR

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)