Reklamná kampaň UNIQA: Základom pre riešenie duševných porúch je hovoriť úprimne

Reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová/zdroj: UNIQA
PR -

Skupina UNIQA spustila ďalšiu časť  česko-slovenskej  reklamnej kampane venovanej duševnému zdraviu pod názvom “Hovorte úprimne”.  Stavia na minuloročnej vlne Duševné nepohodlie nie je vidieť” a chce  motivovať  verejnosť,  aby bola otvorená téme duševného zdravia, čo je nevyhnutný prvý krok k jeho zlepšeniu.

Duševné zdravie v posledných rokoch utrpelo v dôsledku udalostí ako pandémia covidu, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia. Zároveň sa ukazuje, že iba menšina ľudí, ktorí majú vážnejšie problémy, je schopná hovoriť o svojich pocitoch a vyhľadať odbornú psychologickú pomoc.

„Dlhodobé zameranie našej skupiny UNIQA na duševné zdravie vyplynulo nielen z celospoločenskej aktuálnosti tejto témy, ale aj z našej internej stratégie poskytnúť zákazníkom viac ako len finančné riešenia a pomôcť im viesť lepší život. Cieľom ďalšej časti kampane UNIQA je pomôcť odstrániť stigmu duševných a psychických porúch nielen u ľudí, ktorí nimi trpia, ale aj u ich rodinných príslušníkov, kolegov a priateľov. Základným predpokladom je úprimnosť a empatia,” vysvetlila Anna Podgornaya, členka predstavenstva UNIQA zodpovedná za ľudské zdroje, značku a komunikáciu.

Načasovanie a médiá

Nová komunikačná vlna prebieha na Slovensku a v Českej republike od 15. októbra a potrvá do konca roka. V tejto vlne dominuje digitálny priestor. Hlavnou časťou je nasadenie 2 online spotov v rôznej stopáži. V 40-sekundovej verzii si ich môžete pozrieť na Youtube tu:

Slovensko:
https://youtu.be/i1fADz_1G0M
https://youtu.be/f1DFqIGeJRo

Česko:
https://youtu.be/-r_JWv3XEtY
https://youtu.be/LhIQBK8X-QI

Zahŕňa tiež online bannerovú reklamu na hlavných českých a slovenských spravodajských a lifestylových webových stránkach. Na Slovensku ich možno nájsť v sieťach Google a Strossle, ako aj na hnonline.sk, etrend.sk, cas.sk, aktuality.sk, topky.sk, pravda.sk, sme.sk, startitup.sk či refresher.sk. V Českej republike v sieťach Google a Sklik, ako aj na idnes.cz, seznam.cz, lidovky.cz, expres.cz, blesk.cz, e15.cz, mojezdravi.cz, reflex.cz, dama.cz a ďalšie.

Na sociálnych sieťach a v natívnych článkoch otvára UNIQAv spolupráci s psychológmi témy ako je odstránenie predsudkov spojených s duševnými chorobami, depresiou, kyberšikanou alebo vplyv osamelosti na duševnú rovnováhu.

Reklamné správy sa pripravujú aj pre rozhlas, na Slovensku sa budú vysielať na Fun Radio, Rádio Expres a Radio Europa 2. V Českej republike konkrétne celoplošne prostredníctvom siete Radio United a prostredníctvom Radiohouse, medzi ktoré patria okrem iného Impuls, Evropa 2, Frekvence 1, Kiss, Bonton, Blaník, Fajn Radio a ďalšie. Táto časť bude trvať sedem týždňov od polovice októbra.  V novembri bude kampaň doplnená o outdoorovú časť na Slovensku. 

UNIQA tiež zriadila podstránku na  túto tému na svojej webovej stránke:

https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/ (Slovensko)

https://www.uniqa.cz/mluvte-uprimne/ (Česko)

“Mediamix je bohatý, aj keď v tejto vlne neobsahuje televízne spoty. Z výskumu sme vyhodnotili, že téma duševného zdravia je veľmi zaujímavá najmä pre mladú generáciu, na ktorú sa predovšetkým tentoraz zameriavame. V súlade s tým sme zostavili aj plán kampane,” povedala Silvia Vlasková, riaditeľka pre brand & marketing v UNIQA.

Autori a produkcia

Koncept kampane vytvorila reklamná agentúra Triad Advertising Bratislava a produkciu zastrešovala spoločnosť Hitchhiker Films. Spoty citlivo režíroval Dano Dekan. Za nákup médií boli zodpovedné spoločnosti Mindshare, Basta Digital a Magnas Media.

Hovorte úprimne

Hlavným posolstvom kampane je potreba otvorene hovoriť o probléme. Týka ľudí, ktorí trpia nejakou formou duševnej nepohody ako aj ich okolia. Preto sa spoty prelínajú s online kampaňou #uprimne. Do komunikácie sú opäť zapojení aj športovci, ktorí sú partnersky spojení s UNIQA. Duševná rovnováha a duševná pohoda sú totiž pre nich predpokladom toho, aby boli schopní podávať výkony v správnom čase.

“Osobnú účasť reprezentantiek v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej (Slovensko) a Martiny Dubovskej (Česká republika), od ktorých sa očakáva plné nasadenie a výsledky bez ohľadu na ich aktuálny zdravotný stav či náladu, považujem za inšpiratívnu pre každého. Aj oni často čelia stresu a rôznym problémom, ktoré ovplyvňujú ich duševný stav. V kampani na to otvorene poukazujú. Môžu sa stať príkladom pre ostatných, aby mohli hovoriť o svojich ťažkostiach,” vysvetlila Silvia Vlasková.

Profesionálna spolupráca a konkrétne úspechy

UNIQA sa v rámci podpory duševného zdravia spojila s renomovanými profesionálnymi platformami: Na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a s mládežníckou iniciatívou Nepanikař. Súčasťou stratégie je nielen mediálna aktivita, ale aj online kurz pre rodinných príslušníkov ľudí, ktorí trpia duševnou nepohodou – aby vedeli, ako podporovať svojich blízkych a ako s nimi komunikovať. Je to druh analógie prvej pomoci pri fyzickej ujme.

“Program prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (MHFA) so sídlom v Austrálii je dnes celosvetovo známy a používaný vo viac ako dvadsiatich krajinách. Vďaka našej podpore sa profesionálne školí prvých desať odborníkov na Slovensku a Českej republike, aby sa stali trénermi a aby šírili povedomie o ochrane duševného zdravia ďalej,” opísala základnú iniciatívu Silvia Vlasková.

V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára. Vďaka podpore UNIQA mohla linka Nezábudka začať poskytovať pomoc ukrajinským utečencom v ukrajinčine. Prebehlo niekoľko moderovaných diskusií s odborníkmi a ľuďmi, ktorí majú osobnú skúsenosti s duševnou alebo psychiatrickou chorobou a boli ochotní sa o ne podeliť. V Prahe UNIQA podporovala detské psychiatrické oddelenie v nemocnici v Bohniciach a pripravila sa česká verzia online kurzu pre blízkych ľudí postihnutých duševnými chorobami.

Poistenie

“Na duševné choroby a poruchy správania myslíme aj v rámci našich produktov, okrem iného aj preto, že duševné choroby boli v prvom polroku tohto roka druhou najčastejšou príčinou priznania  invalidného dôchodku. V rámci krytia invalidity poskytujeme poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz,” povedal Oskar Sekereš, riaditeľ Komunikácie  UNIQA.

Súčasťou životného poistenia je takisto bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo. V rámci služby Diagnose.me poskytuje UNIQA podporu aj v prípade nepohodlia v dôsledku dlhodobej pandémie alebo prírodných katastrof, keď ľudia stratia majetok alebo dokonca svojich blízkych. Kybernetické poistenie UNIQA zároveň pomáha aj pri stresových situáciách súčasnej doby  ako je kyberšikana, ohováranie alebo prenasledovanie na sociálnych sieťach, vrátane IT a právneho poradenstva.