Správy

Rekord pre mimovládky: 70 miliónov eur

Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám k začiatku novembra takmer 70 miliónov eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme spracovali už o 50 000 viac vyhlásení a poukázali na účty prijímateľov sumu vyššiu o 2 mil. eur.

Finančná správa poukázala tretiemu sektoru (občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám) už takmer 70 miliónov eur, ktoré im darovali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. Vďaka elektronizácii procesov na finančnej správe (elektronické podávanie dokumentov, štruktúrované formuláre a pod.) sme do začiatku tohto mesiaca spracovali viac ako 906 000 vyhlásení, čo je o 50 000 viac ako v celom minulom roku.

„Hoci už v tomto období štatistické údaje vykazujú rekordné sumy, výška darovaných financií sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať. Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane v roku 2019 a informácie o sume poskytnutej jednotlivým prijímateľom, zverejní finančná správa do konca januára 2020. Počas januára zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy,“ uviedla Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR.


Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % z dane z príjmov darovať. Minulý rok získal tretí sektor 68 mil. eur a podiel zo zaplatených daní darovalo 850 000 daňovníkov. V roku 2017 získal tretí sektor celkove 64 mil. eur.

Podporiť činnosť týchto subjektov sa vtedy rozhodlo viac ako 800 000 daňovníkov. V roku 2016 využilo právo použiť určitú časť zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely približne 740 000 daňovníkov, celková suma bola 61,6 milióna eur. V roku 2015 ich bolo približne 680 000, tretiemu sektoru bola rozdelená suma takmer 57 miliónov eur.

Niekde nemusia ísť ani pod vodu, aby vedeli, akí naozaj sme


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *