Rezort diplomacií má novú štátnu tajomníčku

Dalito.sk/Ingrid Brocková je novou štátnou tajomníčkou MZV SR/foto: IB
DALITO -

Ingrid Brocková bola dnes (9. apríla 2020) na návrh ministra Ivana Korčoka menovaná vládou Slovenskej republiky za štátnu tajomníčku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).

Ide o kariérnu diplomatku, ktorá pôsobila na viacerých riadiacich postoch na ministerstve a zastupovala záujmy SR na poste mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Nová štátna tajomníčka sa dnes (9. apríla 2020) po menovaní ujala funkcie. V portfóliu má ekonomickú diplomaciu, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc ako aj vzťahy s medzinárodnými organizáciami. 

„Ingrid Brocková spĺňa všetky predpoklady na výkon funkcie štátnej tajomníčky,“ priblížil kvality minister I. Korčok na svojej prvej tlačovej besede na rezorte zahraničných vecí a európskych záležitostí po svojom menovaní 8. apríla 2020.

Ingrid Brocková sa dlhodobo venuje ekonomickej diplomacii, ktorá predstavuje jednu z dôležitých priorít MZVEZ SR. Rovnako má nevyhnutné skúsenosti v oblasti spolupráce s medzinárodnými organizáciami, rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková bola v rokoch 2001-2008 predstaviteľkou Svetovej banky v SR, odkiaľ sa následne vrátila na rezort zahraničných vecí. Vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite, kde získala aj doktorát.

Absolvovala postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty a titul Master v medzinárodnej verejnej politike získala aj na prestížnej Johns Hopkins University vo Washingtone D.C., USA.