Blogy

Rozhodnuté, 70 vlkov na odstrel

Dnes sa začína lovecká sezóna na našu najväčšiu mäsožravú šelmu. Dňa 25. októbra 2018 zasadala na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pracovná skupina na určenie tzv. kvóty lovu vlka dravého (canis lupus) pre poľovnícku sezónu 2018/2019.

Pracovná skupina pre určenie kvóty lovu vlka dravého a stanovenie podmienok lovu zasadá každý rok v októbri a pozostávala z 21 členov. Prevahu v tejto pracovnej skupine majú zástupcovia lesníkov, poľovníkov a štátnych úradníkov z okresných úradov a odborov opravných prostriedkov.

Voňavým chodníkom, vybitým nahladko,


po lúke, po lese, putuje dievčatko.

Šero ju neláka, vlka sa nebojí.

Vlk sa jej nedotkne. Počúva, postojí.

Nechá ju ďalej ísť s tým jasom v srdiečku.

Kto by sa odvážil ublížiť slniečku?

Taký je názor Milana Rúfusa na našu šelmu. On by asi navrhol vlka neloviť.


Vlk dravý (Canis lupus)/foto: Richard Lipták

Padali čísla

Štátna ochrana prírody na spomínanom zasadnutí minulý týždeň navrhovala rovnako vlka neloviť. Takisto Ministerstvo životného prostredia  a Lesoochranárske zoskupenie VLK navrhovali kvótu lovu vlka 0! SWS – Robin Rigg navrhoval 20 – 70 vlkov! Poľovníci navrhovali kvótu vlka 70 – 90! Ostatné mimovládky a jednotlivci sa nevyjadrili. Nikto nevedel, a to je najviac smutné, prečo svoje číslo navrhuje. Okrem tých, ktorí navrhovali číslo 0.

Pracovná skupina rozhodovala na základe už skôr vypracovaného dokumentu, na tvorbe ktorého sa podieľali aj odborníci. Ide o Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku. Napriek účasti odborníkov na tvorbe tohto dokumentu, program neobsahuje a pri rozhodovaní sa teda vôbec nebrali do úvahy dve dôležité veci.

Vlk dravý (Canis lupus)/foto: Richard Lipták

Jednou z nich sú škody, ktoré spôsobuje raticová zver v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a druhou je akútna hrozba afrického moru ošípaných a diviakov (AMO) tesne pri hraniciach Slovenskej republiky.

Vlk dravý z dlhodobého hľadiska pomáha významne znižovať hustotu populácie kopytníkov, ktorých loví, hlavne jeleňov a diviakov. Tým pomáha znižovať významným spôsobom škody v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve, ktoré spôsobujú kopytníky. Nízka hustota populácie diviakov je významným preventívnym faktorom proti príchodu afrického moru ošípaných a diviakov na naše územie. To konštatuje aj Národný kontrolný program AMO.

Odkedy dokedy a koľko

Výsledkom pracovného stretnutia na MPaRV SR bolo určenie kvóty a podmienok lovu vlka v čase od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019 – a to vo výške 70 jedincov. Ministerstvo pôdohospodárstva teda rozhodlo, že ponechá kvótu lovu vlka približne na úrovni, ako bola v rovnakom období pred rokom (Povolený odstrel bol vtedy 76 kusov, pričom k 17. januáru 2018 bolo oficiálne nahlásených 40  kusov ulovenej šelmy.).


Napriek tejto skutočnosti ostatné prísne podmienky zostali pre nasledujúcu sezónu lovu vlka na úrovni minulého roku. A podarilo sa aspoň presadiť 5 nových území európskeho významu, kde vlk predstavuje predmet ochrany a teda nebude tam legálne lovený.

Vlk dravý (Canis lupus)/foto: Richard Lipták

Územie, kde sa vlk nesmie strieľať, sa zväčšilo o tisíce hektárov pre zaradenie územia do SKUEV. V súčasnosti máme na Slovensku 84 takýchto území s celkovou výmerou 440 442 ha. K tomu je potrebné pripočítať územia, kde je vlk celoročne chránený v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a územia v tzv. panónskom bioregióne.

Navyše sa do kvóty nedostali ani územia, kde ŠOP SR navrhuje celoročnú ochranu vlka v budúcnosti.

Takže je to pre vlka, a v konečnom dôsledku aj pre človeka, o niečo lepšie z roka na rok. V neposlednom rade za zamyslenie stojí skutočnosť, že spoločenská hodnota vlka v spoločnosti, kde sú tieto šelmy trofejou, je 2.000.- eur.

Výskyt vlkov//foto: Richard Lipták

Môže vás zaujať:

Zraz „vlkov“ na rančiKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *