Správy

Rozhodujte o štátnych projektoch, aj IT

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlasuje ďalšiu výzvu na zapojenie sa odborných hodnotiteľov do rozhodovania o projektoch financovaných z verejných a európskych zdrojov.

Uchádzači, ktorí majú záujem stať sa odbornými hodnotiteľmi, musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritériá. Dalito.sk o tom informoval  odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podmienky


Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dokladovaná prax v danej oblasti, znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o poskytnutie pomoci a v neposlednom rade znalosť moderných technologických trendov v daných oblastiach.

„Odborní hodnotitelia majú možnosť rozhodnúť, na ktoré z projektov poputujú finančné prostriedky. Je to veľmi transparentné a moderné riešenie, ktoré umožňuje do procesu výberu zahrnúť odborníkov z radov verejnosti,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vláda SR schválila návrh podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho na vytvorenie inovačnej diplomacie, vicepremiér Richard Raši (SMER-SD) a Michaela Kollárová, riaditeľka odboru finančných nástrojov sekcie riadenia investícií Úradu
odpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu/foto: ÚPVII SR

Výzva pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie je pokračovaním piatich výziev ÚPVII na pomoc malým a stredným podnikom s inovatívnym potenciálom.

„Prostredníctvom jedinečného  modelu hybridného financovania sme vo výzvach v oblasti Smart Cities podporili inovačné riešenia piatich firiem sumou takmer 1,7 milióna eur, z čoho polovicu poskytol súkromný sektor,“ vysvetlil podpredseda vlády.

Kyber bezpečnosť aj biotechnológie

Malé stredné podniky, ktoré uspeli vo výzvach v roku 2018, predstavili riešenia na vizualizáciu v urbanistickom plánovaní,  problému s rezidentským parkovaním v mestách, detekciu únikov vody, likvidáciu odpadu formou bio rozkladu v špeciálnom  kontajneri, ako aj monitorovanie spotreby energií samosprávy.


V rámci pomoci de minimis mohli spoločnosti dostať dotáciu v maximálnej výške 200-tisíc eur .

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v písomnej forme v slovenskom jazyku do 31. januára 2019. Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na webovej adrese TU:

 

Môže vás zaujať:

Žiadajte o špičkovú vizualizáciu zadarmo, v USA za ňu platia veľké peniazeKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *