150 Plus

Životné a pracovné skúsenosti, vzostupy a možno aj pády ľudí z verejného života a štátnej správy bez ohľadu na politickú príslušnosť