Česká republika

4 milióny na covid súčiastky

Dva mesiace bez ohľadu na pracovnú dobu a víkendy testovali chemici z Ústavu chemických procesov Akadémie vied ČR účinnosť najrôznejších materiálov na zachytenie koronavírusu. Ich expertným odporúčaní…