Kultúra

  100 rokov ČSR: 100 hitov (2. časť) 

Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. Ponúkame stovku h…