Osobné príbehy

Výskumníčka Miroslava Federičová: Každý štvrtý európsky učiteľ opustil svoju profesiu. Vyšší plat je silná motivácia, aby sa do škôl vrátili, ale len to určite nestačí. Zabrániť odlivu učiteľov musíme čo najskôr

Na začiatku školského roka médiami preletela správa, že na Slovensku chýba okolo 2-tisíc učiteľov. Ako potvrdila nedávna štúdia „Odchody z učiteľskej profesie v Európe“, učitelia zo školstva…