Poradňa

Informácie zo sveta kariéry, témy pre vašu inšpiráciu. Za obsah aj formu plne zodpovedá autor

Keď ste v strese

Ako reagujete v stresovej situácii, keď sa chcete vyhnúť okamžitému tlaku? Budete okamžite súhlasiť alebo vás stres stavia na zadné a vašou okamžitou odpoveďou je NIE? Nerozhodnosť, pochybnosti, zmäto…