Poradňa

Rady a témy pre vašu inšpiráciu. Za obsah aj formu plne zodpovedá autor

Koronavírus a cestovné poistenie

Kryje cestovné poistenie koronavírus? Ak vycestujem do krajiny s výskytom koronavírusu, kryje toto riziko cestovné poistenie? Ak už mám zaplatený zájazd a pre strach z koronavírusu nevycestujem, prepl…

SZČO, pozor, na veľký omyl!

Živnostníci v rámci svojich odvodov do Sociálnej poisťovne neplatia (nevzniká im povinnosť platiť) poistné v nezamestnanosti. Preto im  v prípade ukončenia živnosti ani nevzniká ná…