Rozhovory

Rozhovory s ľuďmi, ktorí v živote niečo dokázali, ale aj s takými, ktorí urobili chybu, či životné a pracovné skúsenosti, vzostupy a možno aj pády ľudí z verejného života bez ohľadu na politickú príslušnosť

Ak chce Slovensko prežiť…

Európska únia je lídrom v oblastiach potravinovej bezpečnosti, narábania s odpadom či v boji proti klimatickej zmene a v presadzovaní nízkouhlíkovej energetiky. Veľký podiel má na tom fakt, že sa môže…