Spektrum

Nielen informácie, zaujímavosti a cestopisy z celého sveta

V Porube sa mala zjaviť Panna Mária 

K pútnickému miestu v Porube sa viaže legenda. Dodnes sa v podhorskej obci v okrese Prievidza hovorí, že sa tam mala, nevedno komu, zjaviť Panna Mária. Zaujímavý príbeh má i kaplnka, ktorá na tom mies…