Spektrum

Nielen informácie, zaujímavosti a cestopisy z celého sveta

Kostol ako vďačnosť za uzdravenie  

V rázovitej prírode nad obcou Úhorná v okrese Gelnica sa nachádza pútnické miesto zasvätené Panne Márii Snežnej. Kadiaľ sa majú pútnici vybrať na cestu, označuje tabuľka aj biele kamene, ktorými je ce…